Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Valaistusteknologiat

VTT:n LED-valaistusteknologiaratkaisut ja -kehityspalvelut kattavat optiikan, lämmönhallinnan, uudenlaiset optimoitujen valonlähteiden pakkaus- ja valmistusmenetelmät sekä langattomissa rajapinnoissa ja älykkäässä hallinnassa tarvittavat teknologiat. Tärkeimpiä asiakkaita ovat LED-valaistusteknologiavalmistajat, lamppujen ja valaisimien valmistajat sekä loppukäyttäjät. 

.

Tutkimus

VTT on erinomainen kumppani uusien, optimoitujen ja älykkäiden valaisinteknologioiden kehittämiseen laaja-alaisen asiantuntemuksensa ansiosta. Hallitsemme niin materiaali- kuin prosessiteknologiat, elektroniikan ja ICT:n. Tutkimuksemme kohdistuu optimoituihin LED-moduuleihin ja valonlähteisiin, älykkäisiin muokattaviin ja kognitiivisiin valaistusteknologioihin sekä uusiin valaisumuotoihin, kuten painettaviin OLED-teknologioihin ja upotettuihin LED-valaistusratkaisuihin.

Led-moduuliteknologia

VTT tarjoaa suunnittelu-, prototypointi- ja testausasiantuntemusta LED-moduulien pakkaamiseen sekä valonlähteiden ja valaisimien integrointiin.

VTT:n fotoniikantutkimus kattaa hyvin laajan sovellusvalikoiman vaativasta avaruus- ja sotilaskäytöstä edulliseen painettavaan elektroniikkaan. Kehitämme laaja-alaisen kokemuksemme avulla uudenlaisia seuraavan sukupolven LED-valaistussovelluksia.  

VTT:n ydinosaaminen LED-moduuliteknologiassa liittyy moduulien luotettavuuteen, lämmönhallintaan, liitettävyysratkaisuihin ja optiikkaan. VTT on lisäksi kehittänyt uudenlaisia tapoja, joilla LED-valonlähteet voidaan integroida ja upottaa 2D- ja 3D-geometrioihin metallissa, keramiikassa tai muovissa. Näin optimoidaan uusien valaisimien
ja valonlähteiden suorituskyky ja saadaan vapauksia niiden suunnitteluun.

.

Lämmönhallinta

VTT tarjoaa palveluita elektronisten moduulien lämpösuunnitteluun ja karakterisointiin, jotta suunnitelmat saadaan optimoitua ennen prototyyppien rakentamista. VTT:n edistynyt lämpökarakterisointiympäristö mahdollistaa puolijohteiden piiriliitäntöjen lämpötilojen tarkan mittaamisen sekä mitattavien rakenteiden ja laitteiden termisten ja optisten ominaisuuksien analysoinnin. VTT on myös hyödyntänyt lisääviä valmistustekniikoita kehittäessään uudenlaisia termisesti optimaalisia LED-valaistuksen liitäntäratkaisuja.

Valo-optiikka ja säteen ohjaus

Optinen suunnittelu on yksi VTT:n mittausasiantuntemuksen pääalueista. VTT:llä on yli 20 vuoden kokemus optisten instrumenttien kuvankäsittelyoptiikasta ja muusta optiikasta (valaisu- ja keräysoptiikka), jota hyödynnetään valo-optisten ratkaisujen suunnittelussa ja prototypoinnissa.

Suunnittelemme säännöllisesti mikro- ja makrotason ominaisuuksia, valo-ohjaimia, vapaamuoto- ja sirontapintoja.

Tarjoamme suunnittelupalveluita myös tuotantoon, esimerkiksi valu- ja rullalta rullalle -toistotekniikoita, joilla voidaan tuottaa optimaalinen säteen muoto optimaalisessa laitemuodossa ja optimaalisella kustannustasolla.