Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kone-, kuljetusväline- ja metallitoimialat

VTT on yksi Euroopan johtavia soveltavaa tutkimusta tekeviä organisaatioita. Palvelemme sekä pieniä että suuria kone-, kuljetusväline- ja metalliteollisuuden yrityksiä maailmanlaajuisesti.

Jos yrityksesi haasteita ovat tulevaisuuden teknologiat, time-to-market, automatisoitu tai lean-tuotanto, innovatiiviset tuotekonseptit tai tietointensiiviset palvelut, käänny VTT:n puoleen.

Yhdistämme osaamisemme lukuisilla eri teknologia-alueilla parantaaksemme kilpailukykyäsi. Asiakkaalle tuomamme lisäarvo perustuu maailmanluokan tieteelliseen tutkimukseen ja laitteistoihin, tiiviiseen yhteistyöhön teollisuuden ja kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa, sekä ammattitaitoiseen ja kokeneeseen henkilöstöön.


Lisätietoja

Teijo Salmi
Asiakasjohtaja
020 722 4650

Tuotekehitysprosessi
Kaksinkertaista kehitys-
prosessiesi nopeus.

Käyttö ja kunnossapito
Saavuta uusi taso
kaluston käytössä.

Tuotekehitys
Tee läpimurto tuotteissa
ja konsepteissa.

Liiketoiminnan kehittäminen
Siirry radikaaleista palvelustrategi-
oista todelliseen liiketoimintaan.

Toimitusketju
Uudista
tuotantosi.

Informaationhallinta
Revi täysi hyöty irti
informaatiostasi.