Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kone-, kuljetusväline- ja metallitoimialat

VTT on yksi Euroopan johtavia soveltavaa tutkimusta tekeviä organisaatioita. Palvelemme sekä pieniä että suuria kone-, kuljetusväline- ja metalliteollisuuden yrityksiä maailmanlaajuisesti.

Jos yrityksesi haasteita ovat tulevaisuuden teknologiat, time-to-market, automatisoitu tai lean-tuotanto, innovatiiviset tuotekonseptit tai tietointensiiviset palvelut, käänny VTT:n puoleen.

Yhdistämme osaamisemme lukuisilla eri teknologia-alueilla parantaaksemme kilpailukykyäsi. Asiakkaalle tuomamme lisäarvo perustuu maailmanluokan tieteelliseen tutkimukseen ja laitteistoihin, tiiviiseen yhteistyöhön teollisuuden ja kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa, sekä ammattitaitoiseen ja kokeneeseen henkilöstöön.

Tuotekehitysprosessi
Kaksinkertaista kehitys-
prosessiesi nopeus.

Käyttö ja kunnossapito
Saavuta uusi taso
kaluston käytössä.

Tuotekehitys
Tee läpimurto tuotteissa
ja konsepteissa.

Liiketoiminnan kehittäminen
Siirry radikaaleista palvelustrategi-
oista todelliseen liiketoimintaan.

Toimitusketju
Uudista
tuotantosi.

Informaationhallinta
Revi täysi hyöty irti
informaatiostasi.