Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Liiketoiminnan kehittäminen

Siirry radikaaleista palvelustrategioista todelliseen liiketoimintaan

Globaalissa liiketoimintaympäristössä innovaatioita syntyy valtavalla tahdilla. Samaan aikaan yritykset haluavat parantaa kustannustehokkuuttaan ja parantaa olemassa olevia ratkaisujaan. Selviytyäkseen näistä haasteista monet teollisuusyritykset kehittävät palveluliiketoimintaa, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä verkostoitunutta tuotantoa. Yhdistämällä asiantuntemuksemme liiketoiminnan kehittämisen, tuotantotalouden, yritysverkostojen, teknologian ja uusien tuotantomenetelmien aloilla VTT voi auttaa omia asiakkaitaan kohtaamaan asiakkaiden tarpeet uraauurtavien tuotteiden luomisessa, tuotantomenetelmien kehittämisessä sekä teollisten palvelujen toteuttajana. Voit luottaa VTT:hen yhteistyökumppanina koko matkan ajan – aina uuden liiketoiminnan suunnittelusta kehitykseen ja toteutukseen.

Palvelumme


Lisätietoja

Tapani Koivula
Asiakaspäällikkö
040 560 6611

Teknologiaennakointi ja roadmapit

Näe tulevaisuuteen ja varmista johtoasemasi teknologian avulla! Asiakkaamme voivat hallita tulevia trendejä ja haasteita ja kääntää ne edukseen. VTT:n liiketoiminnan ja teknologian ennakointipalvelut auttavat tunnistamaan teknologisia läpimurtoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita johto voi käyttää pitkän tähtäimen strategisen suunnittelun pohjana. VTT tarjoaa monitasoisia ennakointipalveluja erilaisiin asiakastarpeisiin, kuten teknologia- ja liiketoiminta-roadmapien sekä skenaarioiden luomiseen. Pohjan ennakointityölle antaa laaja, toimialarajat ylittävä teknologiaosaamisemme.

Arvoperusteinen palveluliiketoiminnan kehittäminen

After sales -palvelujen tarjoamisesta on tullut erittäin tärkeä tuotevalmistajien ansaintalähde. VTT auttaa varmistamaan, että arvo-ajattelu omaksutaan yrityksessä onnistuneesti palvelua luodessa. Me tuomme strategiaan ja toimintoihin uudenlaista, asiakaskeskeistä näkökulmaa asiakkaillemme, jotka ovat kiinnostuneet liiketoiminnan laajentamisesta palvelu-businekseen. Voimme auttaa löytämään uusia tulolähteitä olemassa olevien palvelujen puitteissa tai kehittämään täysin uusia palvelumalleja. VTT:llä on pitkä historia teollisuuspalvelujen kehittämistyöstä johtavien yritysten kanssa, aina liiketoimintamallin suunnittelusta liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja toteutukseen.

Palveluprosessien systemaattinen kehittäminen

Palveluprosessien arvon luovat yhdessä toimittaja, asiakas ja arvoketjun muut osat. Palveluprosessien kehityksen on oltava siis systemaattista. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja siinä on ymmärrettävä asiakkaan liiketoiminta, prosessit ja aktiviteetit. VTT auttaa asiakkaitaan palveluprosessin kehittämisessä ja toteuttamisessa hyödyntäen uusimpia työkaluja ja menetelmiä.

Strategian kehittäminen pk-yrityksille

VTT tukee laajalla teknologia- ja liiketoimintaosaamisellaan pk-yritysasiakkaita aina uusien strategioiden ja liiketoimintamallien luonnista mitä monitahoisimpien ja nykyaikaisimpien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Lisäksi voimme auttaa pk-yrityksiä riskien ja kustannusten hallinnassa etsimällä yritysryhmäprojekteja ja uusia rahoitusmahdollisuuksia. Ryhmähankkeet antavat pk-yrityksille myös oivan mahdollisuuden nähdä eri toimialojen ja teknologioiden uusimmat tuulet.