Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Informaationhallinta

Revi täysi hyöty irti informaatiostasi

Kehitämme kustannustehokkuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta parantavia ICT-ratkaisuja koneteollisuuden tarpeisiin. ICT:n avulla voimme yhdessä kehittää uusia tuoteominaisuuksia tai radikaaleja tuotekonsepteja, tuotteita ja palveluita. VTT:n ratkaisut auttavat tietoa liikkumaan saumattomasti ja turvallisesti yrityksessäsi ja sen globaaleissa verkostoissa, helpottaen tiedonkulkua ja luoden kokonaan uusia tuotekehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Voimme myös kehittää ratkaisuja helpottamaan kentällä liikkuvan henkilöstön arkea.

Palvelumme


Lisätietoja

Pirkka Tukeva
Asiakaspäällikkö
040 542 9791

Informaation integrointi ja järjestelmien yhteensopivuuden kehittäminen

Tehokas tiedonhallinta on kriittistä ketterän liiketoiminnan kannalta. Jotta tehokkuutta syntyisi, tietojärjestelmien on kyettävä kommunikoimaan toistensa kanssa. Tämä edellyttää saumatonta järjestelmien ja informaation yhteentoimivuutta. Yleensä informaatio tallennetaan eri paikoissa oleviin tietokantoihin ja järjestelmiin, ja kokonaiskuvan muodostaminen informaatiovarannosta on vaikeaa. VTT tarjoaa käytännön menetelmiä informaation integroimiseen. Autamme kehittämään informaatiorakenteita ja yhteentoimivuutta, jotka lisäävät organisaation ketteryyttä ja joustavuutta sekä virtaviivaistavat liiketoimintaprosesseja. Kun tietoon on helpompi päästä käsiksi, sitä voidaan käyttää kokonaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen.

Laitteiden globaalit yhteysratkaisut

Kun teollisuuden koneet ja laitteet liitetään onnistuneesti yhteen maailmanlaajuisesti, tuloksena on kontrollin, prosessien läpinäkyvyyden sekä tehokkuuden paraneminen. Luotettava ja turvallinen viestintäteknologia muodostaa perustan järjestelmien maailmanlaajuiselle yhdistämiselle, ja VTT:n pitkäaikainen kokemus näistä teknologioista voi auttaa yritystäsi tehostamaan  toimintaansa. Kehittämämme verkkoteknologiat ja kokemuksemme paikallisista anturi- ja toimilaiteverkoista sekä huippuluokan tutkimuslaitteistot ja -tilat muodostavat hyvät lähtökohdat parhaiden ratkaisujen kehittämiselle. Suunnittelemme kaikenkokoisia verkkoja kahden pisteen välisestä miniverkosta aina mittaviin globaaleihin tietojärjestelmiin. Olemme räätälöineet toteutuksia esimerkiksi kalustonhallintaan, etädiagnostiikkaan ja digitaalisten prosessien tiedonsiirtotarkoituksiin.

Kenttätyön mobiilit ratkaisut

Käyttöpaikan ulkopuolella työskentelevän henkilöstön tukeminen mobiileilla ratkaisuilla voi tehostaa yrityksen toimintaa huomattavasti. Yksi keskeisimmistä hyödyistä on reaaliaikainen kenttätyön tiedonhallinta. VTT tarjoaa ratkaisuja kenttätyön pullonkaulojen poistamiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi liikkuvien työntekijöiden etäohjausta tai työtilausten, kunnossapitohistorian ja turvallisuutta koskevien tietojen toimittamista kenttähenkilöstölle reaaliaikaisesti.

Tietoturvaratkaisut

Tietoturva on tärkeää myös kone- ja kuljetusvälinetoimialalla. VTT:n turvamekanismit ja vahinkojen minimointimenetelmät voivat auttaa viestinnän häiriöistä, valvontatietojen muokkauksesta ja muista syistä aiheutuvien riskien vähentämisessä. Ratkaisuihimme lukeutuvat esimerkiksi järjestelmäarkkitehtuurien, ohjelmistoalustojen ja tietoliikenteen koventaminen (hardening), käytön valvonta ja turvallisuusanalyysien tekeminen. Järjestelmäanalyysien sekä ICT-ratkaisujen ja -alustojen parantamisen lisäksi VTT voi auttaa yritystäsi myös laatimaan tai uudistamaan toimintaohjeita sekä suunnittelemaan tietoturvajärjestelmien jatkokehittämistä.