Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Käyttö ja kunnossapito

Saavuta uusi taso kaluston käytössä

VTT:n älykkäät käyttö- ja kunnossapitoratkaisut takaavat kaluston ongelmattoman ja ennustettavan käytön. Ratkaisumme optimoivat laitekantasi käyttö- ja kunnossapitotoiminnot turvallisella ja taloudellisella tavalla, ja pitkän kokemuksemme ja alalta hankkimamme syvällisen tietämyksen ansiosta pystymme optimoimaan kalustosi kokonaistehokkuuden. Kunnossapitoratkaisumme ja palveluliiketoiminta-osaamisemme mahdollistavat myös uusien, kunnossapitoinformaatioon perustuvien palveluliiketoimintamallien kehittämisen. Nopean vianetsinnän ja vikojen korjaamisen ansiosta pystymme myös pitämään huoltoaikasi mahdollisimman lyhyinä.

Palvelumme


Lisätietoja

Pertti Peussa
Johtava tutkija
040 501 5819

Pekka Koskinen
Asiakaspäällikkö
050 555 6224

Pirkka Tukeva
Asiakaspäällikkö
040 542 9791

Kunnossapitostrategian kehittäminen

VTT tukee kaluston kustannustehokkaiden kunnossapitostrategioiden kehittämistä kartoittamalla eri vaihtoehtojen riskit ja mahdollisuudet. Menetelmiimme kuuluvat esimerkiksi vikaantumisanalyysi, elinkaaren kustannus- ja tuottavuusmallinnus sekä toimintavarmuuskeskeinen kunnossapitomenetelmä (reliability-centered maintenance, RCM). Analyysimme ja mallinnuspohjaiset menetelmämme tukevat asiakkaidemme strategista päätöksentekoa ja epävarmuustekijöiden hallintaa.

Eliniän optimointi

Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä tuotteen taloudellinen käyttöikä ei aina ole sama kuin sen tekninen käyttöikä. Tämä tulee ottaa huomioon jo tuotekehitysvaiheessa, sillä juuri silloin tehdään tärkeät tuotteen ja tuotantofasiliteettien kustannusrakenteisiin vaikuttavat päätökset. VTT:n asiantuntemus kattaa käyttöikämallinnuksen, kustannus-hyötymallit, elinkaaren kustannus- ja tuottavuusmallit sekä niihin liittyvät työkalut. Tuotteen tai tuotantofasiliteettien käyttöiän optimointi edellyttää perusteellista näkemystä liiketoimintaympäristöstä, taloudellisista rajoitteista sekä asiaan kuuluvista teknisistä tekijöistä kuten väsyminen, kuluminen ja syöpyminen. Käyttöiän optimointimalliamme voidaan käyttää myös pääomavaltaisilla aloilla eri investointivaihtoehtojen ja ylläpitostrategioiden arviointiin sekä ratkaisujen optimointiin nykyiseen liiketoimintaympäristöön sopivaksi.

Älykäs valvonta ja diagnostiikka

Asiakkaamme voivat parantaa laitteistonsa kokonaistehokkuutta (Overall Equipment Effectiveness, OEE) ja kehittää kestäviä, kuntoon perustuvan huoltostrategian (Condition Based Maintenance, CBM) mukaisia tuotantotekniikoita VTT:n älykkäiden kunnonvalvonta- ja diagnostiikkapalveluiden avulla. Voimme parantaa kalustosi tehokkuutta, oli kysessä sitten yksittäinen kone tai kokonainen tuoteperhe. Voimme myös avustaa uusien menetelmien, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä diagnostiikkatietojen avulla. Alan konsultoinnin lisäksi VTT kehittää aktiivisesti siihen liittyviä teknologioita, kuten älykästä kunnonvalvontaa sekä diagnostiikka- ja ennakointiratkaisuja valmistusteollisuuden, mobiililaitetuotannon, prosessiteollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin. Olemme hankkineet monipuolista osaamista sensorien kehittämisestä, toimintakunnon valvonnasta, signaalianalyysista, datan hallinnasta, diagnostiikasta, ennusteista ja ylläpitomäärittelyistä.

Laivojen tekninen verifiointi käyttöönoton aikana

VTT:llä on pitkä kokemus merenkulun tutkimuksesta ja verifioinnista, ja tunnistamme laivan luovutusvaiheessa ilmenevät mahdolliset viat ja puutteet. Palvelumme kattavat merikokeiden aikana suoritettavan täydellisen suorituskyvyn todennuksen niin suurten laivojen kuin pienempienkin alusten turvallisuuden takaamiseksi.

Vianetsintä ja vika-analyysit

VTT:n monipuolinen kokemus koneiden ja ajoneuvojen vianetsinnästä (troubleshooting) auttaa lyhentämään asiakkaidemme huoltoaikoja vikojen nopean tunnistuksen ja korjaamisen ansiosta. Fyysisten ilmiöiden syvällinen tuntemuksemme ja laaja-alainen tuoteosaamisemme antavat vankan pohjan ongelmien seulontaan sekä ylläpito- ja korjausvaihtoehtojen arviointiin. Tyypilliseen kalustoanalyysiimme kuuluu esimerkiksi vaurioarvioinnit, mukaan lukien väsymis-, ylikuormitus-, korroosio-, tärinätaso- ja vierasesineanalyysit. Analyysien tulokset auttavat asiakkaitamme päätöksenteossa, sillä ongelmat luokitellaan joko yksittäistapauksiksi tai mahdollisesti koko kalustoon vaikuttaviksi.

Kunnossapidon ICT-ratkaisut

Koneiden ja kulkuvälineiden Informaationhallinta-sivuiltamme löydät lisätietoja monipuolisista ICT:hen perustuvista käyttö- ja kunnossapitoratkaisuistamme, kuten informaation integrointi ja järjestelmien yhteensopivuuden kehittäminen, laitteistojen yhteysratkaisut, kenttätyön mobiilit ratkaisut ja tietoturvaratkaisut.