Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuotekehitys

Tee läpimurto tuotteissa ja konsepteissa

VTT auttaa sinua kehittämään markkinoiden halutuimpia tuotteita. Yhdessä voimme kehittää ja toteuttaa radikaalejakin konsepteja, joissa huipputeknologiaa hyödynnetään monipuolisesti – esimerkiksi uudet materiaalit sekä anturi- ja ICT-teknologiat mahdollistavat lukemattomia uusia tuoteominaisuuksia ja liiketoimintamalleja. Asiakkaamme ovat onnistuneet parantamaan tuotteidensa energiatehokkuutta, suorituskykyä, käyttövarmuutta ja käyttäjäkokemusta, sekä vähentämään tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia. Uudet kone- ja kulkuvälineratkaisumme perustuvat VTT:n moniteknologisuuden lisäksi vahvaan ymmärrykseemme fyysisistä ilmiöistä ja erilaisista tuotteista. Tuotekehitystyö tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa moderneilla suunnittelutyökaluilla ja –menetelmillä hyödyntäen myös käyttäjälähtöistä suunnittelua.

Palvelumme


Lisätietoja

Tero Kiviniemi
Asiakaspäällikkö
050 348 7894

Pertti Peussa
Johtava tutkija
040 501 5819

Elinkaaren ja suorituskyvyn optimointi

Parannamme yhdessä asiakkaiden kanssa tuotteiden energiatehokkuutta ja optimoimme suorituskykyä vähentäen samalla ympäristövaikutuksia. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan huippusuorituskyvyn optimoimalla työprosesseissa käytettävät koneet ja kehittämällä esimerkiksi sulautettuja järjestelmiä, itsenäisiä toimintoja ja ympäristön seurantaa koskevia ratkaisuja. Haemme myös mahdollisuuksia energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa. Teemme lisäksi ympäristövaikutusten arviointeja, joissa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari. Erityisosaamisalueisiimme kuuluu mm. elinkaariarviointi (LCA) ja uusien tuotteiden, materiaalien ja teknologioiden ympäristövaikutusten arviointi.

Luotettavuuden ja turvallisuuden suunnittelu

Ratkaisumme tekevät tuotteistasi luotettavia ja turvallisia. Yhdistämällä systemaattisen ja analyyttisen lähestymistavan muuhun tuotekehitysprosessiin, johon sisältyy sekä mekaanisia että ohjelmistokysymyksiä, tuloksena on käyttötarkoituksen mukaisia turvallisia, luotettavia ja tehokkaita tuotteita. Turvallisuuden ja luotettavuuden suunnittelu edellyttää vaatimusten hallintaa, järjestelmätason perspektiiviä ja huomattavaa kokemusta koneturvallisuudesta. Hyödynnämme tekniikan ja projektinhallinnan työkaluja luotettavuuden ja riskien tunnistamisessa, analysoinnissa ja hallinnassa. Luotamme myös ennakoivan kunnonvalvonnan ja diagnostiikan menetelmiin sekä ohjelmistoalgoritmeihin. Tarvittaessa sovellamme myös alunperin ydinenergiajärjestelmiä varten kehitettyjä menetelmiä.

Käyttäjäkokemukseen perustuva suunnittelu

VTT auttaa asiakkaitaan arvioimaan kehitteillä olevien monimutkaisten tuotteiden ja sovellusten käytettävyyttä. On välttämätöntä tietää, miten kuluttajat kokevat tuotteiden ja koneiden käytön, sillä aidosti miellyttävä loppukäyttäjän käyttökokemus on osa jokaista menestystuotetta ja -palvelua. Monitieteinen tutkimusotteemme yhdistää psykologian, kognitiivisen suunnittelun ja koneenrakennustekniikan osaamista, jotta käyttäjäkokemus voidaan liittää tuotteen suunnitteluprosessiin. VTT:n tietämys ihminen-konejärjestelmistä auttaa kehittämään myös turvallisia ja tehokkaita teollisuuden järjestelmiä ja työympäristöjä.

Automaation ja älykkäiden ratkaisujen kehittäminen

Älykkäisiin teknologioihin perustuvat ratkaisut auttavat sinua saavuttamaan korkeamman koneiden ja kuljetusvälineiden ekologisuus-, tehokkuus-, turvallisuus- ja kunnossapitotason. VTT on kehittänyt T&K-menetelmiä ja -työkaluja vaatimustenhallintaan ja valvontajärjestelmien todentamiseen jopa erittäin vaativia ydinenergiasovelluksia varten. Kehitämme myös valvonta- ja anturijärjestelmiä miehittämättömiin maakuljetusvälineisiin mm. esteiden välttämiseksi ja autonomisen toiminnan saavuttamiseksi. Langatonta viestintää, paikannusteknologiaa, ajotyylin ja nukahtamisen valvontateknologiaa yhdistämällä luodaan kuljetusvälineille uusia turvaominaisuuksia, ja älykkäät langattomat anturit, jotka saavat käyttövoimansa esimerkiksi koneen värähtelystä, mahdollistavat toiminnan ilman akkua. VTT on kehittänyt myös menetelmiä ja ohjelmistoja passiiviseen ja aktiiviseen äänen ja värähtelyn hallintaan sekä ennakoivaan kunnossapitoon ja konediagnostiikkaan.

Virtuaaliprototypointi

Nopein ja tehokkain tapa suunnitella uusi tuote tai palvelu on tehdä oikeita ratkaisuja alusta lähtien. Mallinnuksen ja simuloinnin avulla autamme asiakkaitamme tekemään viisaita valintoja tutkimus- ja kehitysprosessin alusta asti. Virtuaalinen prototypointi tuotekehityksen varhaisessa konseptivaiheessa pienentää suunnittelukustannuksia ja lyhentää tuotteen markkinoille tuontiin kuluvaa aikaa merkittävästi paljastamalla triviaalit virheet heti ja poistamalla prototyyppi- ja pilottivaiheet. Virtuaaliprototypoinnin avulla voimme analysoida ja kehittää erilaisia alijärjestelmiä yhtäaikaisesti multifysiikkalaskennan kanssa. Lisätietoja nykyaikaisia T&K-prosesseja koskevista palveluistamme on tuotekehitysprosessi-sivullamme.