Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuotekehitysprosessi

Kaksinkertaista kehitysprosessiesi nopeus

VTT:n ratkaisut pyrkivät tuomaan huomattavia kustannussäästöjä tuotekehityksessä ja lyhentämään siihen kuluvan ajan jopa puoleen. Tuotteen suunnitteluvirheet ja lastentaudit paljastuvat jo suunnittelutyön alussa virtuaaliprototypoinnin sekä suunnittelun ja valmistuksen saumattoman tiedonvaihdon avulla. Yli 100 asiantuntijaamme kehittävät jatkuvasti uusia T&K-prosessimenetelmiä koneteollisuuden tarpeisiin. Tunnemme tuotteesi ja eri teknologiat, materiaalit, valmistusmenetelmät sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvät näkökohdat.

Palvelumme


Lisätietoja

Pekka Koskinen
Asiakaspäällikkö
050 555 6224

Virtuaalisuunnittelun ja prototypointialustan kehitys

VTT:n alustaratkaisujen tarkoituksena on yhdistää yritysten tuotekehitysprosessit saumattomasti valmistusmenetelmiin ja tuotteen koko elinkaareen, mahdollistaen saumattoman tiedonvaihdon eri järjestelmien välillä. Erilaiset prototypointi- ja simulointityökalut voidaan integroida kehittämiimme sovellusalustoihin niin, että ne kattavat koko yrityksen suunnitteluprosessin. Alustan kehittely perustuu järjestelmäsuunnittelun periaatteisiin, vaatimuksiin ja tietämyksenhallintaan. Kehitystyöhön sisältyy käyttäjälähtöistä suunnittelua ja virtuaalisten prototyyppien mallinnusta.

Simulointi ja mallinnus

VTT:n virtuaalisen prototypoinnin ratkaisut vähentävät yrityksesi suunnittelukustannuksia ja lyhentävät merkittävästi tuotteen markkinoille tuontiin kuluvaa aikaa. Luomme ketteriä prosesseja, joista on eliminoitu sekä prototyyppi- että pilotointivaiheet. Kehittyneiden prototypointiratkaisujen ansiosta triviaalit suunnitteluvirheet paljastuvat heti ja monimutkaiset ja vaatimukset täyttävät tuotteet voidaan suunnitella nopeasti ja varmasti. VTT:llä on huomattava kokemus mallinnuksesta, simuloinnista ja virtuaalisten prototyyppien luonnista tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Kokemuksemme sekä monimutkaisten järjestelmien ja fyysisten ilmiöiden syvällisen ymmärtämisen ansiosta kykenemme simuloimaan mekaanisia, sähköisiä, hydraulisia ja muita monimutkaisia järjestelmiä. VTT:n kehittämien mallien puitteissa voimme kontrolloida ja hallita nestedynamiikkaa, mitata ja vähentää tärinää sekä testata komponenttien ja rakenteiden lujuutta ja kestävyyttä.

Työskentelytapojen uudistaminen

Kun muutos on jatkuvaa, henkilöstön osaaminen ja työskentelymenetelmät ovat jatkuvan kehityksen kohteena. VTT auttaa T&K-prosessien uudistusten myllerryksessä tuomalla organisaatioosi uusia työtapoja jotka tukevat tuottavuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Hyödynnämme kehitystyössämme esimerkiksi uusia tuotteiden ja palveluiden kehittämismalleja ja -menetelmiä, käytäntöjen muuttamisen analyysia sekä menetelmiä, joilla varmistetaan uuden teknologian käyttöönotto koko organisaatiossa. Räätälöimme ratkaisumme kunkin asiakkaan tarpeisiin hyödyntämällä käyttäytymistieteiden, liiketaloustieteen ja tuotantotalouden osaamistamme.

Resurssit ja tilat vaativaan suunnitteluun, testaukseen ja verifiointiin

Tehdessäsi yhteistyötä VTT:n kanssa saat mahdollisuuden ainutlaatuisten, huippuluokan tutkimuslaitteistojen ja –tilojen käyttöön. Käytämme prototypointiin alan parhaita ohjelmistotyökaluja, kuten elementtimenetelmätyökaluja (finite element method, FEM), monikappalesimulointia (multibody system simulation, MBS) sekä hydraulisten ja yleisten järjestelmien simulointia. Monialaisten järjestelmien integrointi voidaan tehdä omalla SIMANTICS-simulointialustallamme, ja käyttäjälähtöiset suunnittelusessiot järjestetään Virtuaalilaboratoriossamme. Uudet menetelmät, kuten etäkäyttö, voidaan testata etäkäyttö- ja virtuaalitodellisuuskeskuksessamme ROViR:ssa, ja lähitulevaisuudessa Käyttäjäkokemussimulaattorimme parantaa palvelujamme entisestään.