Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Toimitusketju

Uudista tuotantosi

Pyritkö huomattaviin tuotannon kustannussäästöihin ja läpimenoaikojen lyhentämisiin? Anna meidän auttaa. VTT:n lähestymistapa koneteollisuuden tuotannon ja valmistuksen kehittämiseen on hyvin monipuolinen ja analyyttinen syvällisen tuotantoprosessitietämyksemme ansiosta. Hallitsemme niin verkostoituneiden valmistusjärjestelmien suunnittelun ja tuotannon kehittämisen, tuotantolaitosten suunnittelun, kuin tuotannon automatisoinnin. Soveltamamme modernit tuotantomenetelmät ja ICT-ratkaisut yhdistettynä kykyymme ratkaista asiakkaidemme monimutkaisia toimitusketjujen haasteita ovat johtaneet erinomaisiin tuloksiin.

Palvelumme


Lisätietoja

Paavo Voho
Johtava tutkija
040 501 5096

Toimitusketjun strategia, toimintamallit ja ratkaisut

Tulevaisuudessa valmistajien kilpailuetu piilee arvoverkostojen strategisessa uudistamisessa. VTT tukee yrityksiä ja yritysverkostoja uusien strategioiden määrittämisessä ja toteuttamisessa sekä innovatiivisten toimitus- ja arvoverkostojen toimintamallien luomisessa. Asiantuntemuksemme kattaa liiketoiminnan mallintamisen, prosessien kehittämisen, kustannuslaskennan, projektinhallinnan ja hyödyn jakamisen.

Tuotantoprosessien analysointi, simulointi ja ICT-kehitys

VTT pyrkii aina läpimenoaikojen huomattavaan lyhentämiseen tuotantoprosessien suunnittelussa ja testauksessa. Kokemuksemme uusimmista järjestelmistä kattaa kaiken tuotantojärjestelmien mallintamisesta ja simuloinnista tuotannon analyysiin, ennakointiin, testaukseen ja reaaliaikaiseen globaaliin tuotannon optimointiin, sekä automaatiokonseptien kehittelyyn ja tuotannon toteutettavuustutkimuksiin. VTT:n todistettu kyky ratkaista monitieteisiä, moniin toimintoihin liittyviä haasteita on tuonut ainutlaatuisia ja radikaaleja parannuksia asiakkaidemme tuotantoon. Olemme tuoneet asiakkaillemme strategista kilpailuetua myös kehittämällä yhdessä yksilöllisen tuotannon (individualized production) prosesseja, joissa käyttämiämme kehittyneitä työkaluja ja teknologioita on erittäin vaikea kopioida.

Joustavien tuotantolinjojen ja automaation suunnittelu

VTT on toiminut edelläkävijänä monissa tuotantojärjestelmäkonsepteissa ja kehittyneissä automaatioratkaisuissa, jotka ovat tuoneet asiakkaillemme huomattavia tuotannon parannuksia. Tavoitteemme automaatiojärjestelmissä on soveltaa automaatiota pieniin sarjoihin ja pienien erien tuotantoon sekä lisätä asiakkaan tuotannon automaatiojärjestelmien joustavuutta. Tämä edellyttää elektroniikan, ICT:n ja mekaniikan yhdistämistä parhaalla mahdollisella tavalla sekä älykkäiden tuotantovälineiden, kehittyneiden robotti- ja anturiteknologioiden ja modularisoinnin hyödyntämistä. Yksi huomattava etu asiakkaillemme on tuotantolaboratoriomme: moniteknologinen testaus- ja kehitysympäristö uusimman joustavan valmistus- ja tuotantoteknologian sekä automaatiotekniikan käyttöönottoon.

Optimaalisten valmistusmenetelmien kehittäminen

Otamme huomioon useita eri valmistusmenetelmiä etsiessämme sinulle tehokkainta ja tuloksellisinta uuden tuotteen tuotantotapaa. Hyödyntämällä omia simulointi- ja prototypointilaitteistojamme ja laajaa yhteistyöverkostoamme, voimme valmistaa kehittyneitä prototyyppikomponentteja tuotantoa ja kustannuslaskentaa varten. VTT:n osaamisalueeseen kuuluvat myös tuotannon erityismenetelmät kuten jauhemetallurgia, pikavalmistus ja suoratulostustekniikka (direct write, DW), joilla parannetaan komponenttien toiminnallisuutta. Erityinen osaamisalueemme on materiaalien ja komponenttien tuottaminen äärimmäisen vaativiin ympäristöihin.