Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT:n liiketoiminta-asiantuntijat auttavat yrityksiä ja yritysverkostoja kehittämään liiketoimintaa, tuotteita, palveluita ja tuotantoa monipuolisesti. VTT:n liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yhdistäminen innovatiivisiksi asiakasratkaisuiksi luovat asiakkaillemme kilpailukykyiset edellytykset menestyä kansainvälistyvillä markkinoilla. VTT:n liiketoiminta-asiantuntijat auttavat myös yrityksiä ennakoimaan ja tunnistamaan uusia teknologia- ja markkinamahdollisuuksia.

Avainosaamisalueitamme ovat liiketoiminta- ja teknologiajohtaminen. Analysoimme ja kehitämme asiakkaidemme liiketoimintamalleja – ja prosesseja. Kehitystyötä varten asetetaan yhteisprojekti, jossa on mukana eri toimijoiden edustajat. VTT:n liiketoiminta-asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitysvaiheiden suunnittelusta aina uusien toimintatapojen vakiinnuttamiseen saakka.

Osaamisalueitamme ovat:

Liiketoimintamallit ja strateginen suunnittelu
Innovaatioprosessit ja teknologiastrategiat
Johdon laskentatoimi ja verkostotalous
Verkostojen ohjaus ja informaation hallinta
Organisaation toiminnan arviointi ja kehittäminen
Teollisuuden palveluliiketoiminta


Lisätietoja

Jyrki Poikkimäki
Asiakaspäällikkö
020 722 3238

Iiro Salkari
Teknologiapäällikkö
020 722 6557

Lisätietoja

Jyrki Poikkimäki
Asiakaspäällikkö
020 722 3238

Iiro Salkari
Teknologiapäällikkö
020 722 6557