Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kone-, kuljetusväline- ja metallitoimiala

VTT on sekä globaalisti toimivien konevalmistajien että lukuisten PK -yritysten yhteistyökumppani tuotekehitykseen, valmistukseen ja käyttöön liittyvissä kehityshankkeissa. VTT tutkii, kehittää ja testaa koneita ja kuljetusvälineitä tavoitteena parantaa niiden suorituskykyä, energiataloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä turvallisuutta ja käyttövarmuutta. Osaava henkilöstömme, ensiluokkainen tutkimusympäristömme sekä kattavat yhteistyöverkostomme takaavat laadukkaan tuloksen.

Tarjoamme koneenvalmistajille suunnittelun, valmistuksen ja tuotekehityksen tueksi mm. mallinnusta ja simulointia, uusien materiaalien ja kevyempien rakenteiden kehitystyötä sekä kestävyyden hallintaa. Nostamme koneiden ja kuljetusvälineiden suorituskykyä anturiratkaisuilla, integroimalla rakenteisiin älyä sekä autonomisilla toiminnoilla ja kehittämällä ympäristön havainnointia. Parannamme käyttäjäystävällisyyttä äänen, värähtelyn ja ohjaamoilmanvaihdon hallinnalla sekä uudenaikaisilla ergonomian sekä ihminen-tekniikka-vuorovaikutuksen suunnittelumenetelmillä.

Olemme suunnanneet tutkimustamme voimakkaasti energian käytön tehostamiseen sekä ympäristövaikutusten arviointiin ja haittojen vähentämiseen.  Elinkaariselvitysten, kunnonvalvonnan ja vaurioselvitysten avulla pidämme huolen siitä, että koneet pysyvät käynnissä keskeytyksittä.

Turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen vaikutamme analysoimalla ja kehittämällä koneiden rakenteita sekä ohjausjärjestelmiä. Tuoteominaisuuksien verifioimiseksi ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi meillä on EU:n direktiivien mukaiset pätevyydet. Tärkeimmät testausmenetelmämme on akkreditoitu.

Tuotannon kehitys- ja valmistustekniikat sekä liiketoiminnan kehittäminen ja verkostojen johtaminen ovat myös vahvoja osaamisalueitamme.

Teknologiat ja osaamiset