Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kiskokalusto

Kiskokalustoa keventämällä voidaan pienentää matkustajaliikenteen energiankulutusta sekä maksimoida tavaraliikenteen hyötykuormaa. VTT:llä on vahva osaaminen kuljetusvälineiden rakenteiden ja rakennemateriaalien optimoinnista. Oikeilla ratkaisuilla niitä voidaan keventää tinkimättä lujuudesta ja kestävyydestä. VTT:n valmistusteniikoiden osaaminen varmistaa kiskokaluston tuotannon tehokkuuden ja kilpailukykyisyyden.

Kaluston elinikä voidaan varmistaa kenttämittauksin ja testauksin. Todellisten käytönaikaisten kuormitusten mittaaminen suunnittelun lähtötiedoksi sekä komponenttien ja rakenteiden väsymistestaus varmistavat kaluston elinkaaren aikaisen kestoiän.

Matkustusmukavuus on oleellinen kilpailutekijä. Värähtelyn ja äänenhallinnan osaamisella voidaan pienentää matkustamon melu- ja tärinätasoa. Vedoton lämmönjako ja ilmanvaihto sekä puhdas sisäilma saavutetaan suodatustekniikoilla ja ilmanvaihtoratkaisuilla.

Matkustajille voidaan tarjota erilaisia lisäpalveluita, jotka perustuvat mobiiliteknologiaan. Matkustajapalveluiden lisäksi tätä VTT:n osaamista voidaan hyödyntää kaluston ja infrastruktuurin välisessä tiedonsiirrossa sekä kaluston kunnossapitoon liittyvässä monitoroinnissa ja diagnostiikassa.


Lisätietoja

Tero Kiviniemi
Asiakaspäällikkö
+358 50 348 7894