Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uudet materiaalit ja tuotteet

Valmista kustannustehokkaampia materiaaleja ja tuotteita

Voit hioa yrityksesi kilpailukykyä kehittämällä tuotteita ja materiaaleja VTT:n palvelujen avulla. Kun haluat kehittää uusia tuotteita käyttämällä olemassa olevia tekniikoita, materiaaleja tai prosesseja tai luoda täysin uusia tuotteita, VTT on juuri oikea kumppani yrityksellesi. Asiantuntijamme suunnittelevat perusteellisen poikkitieteellisen osaamisen pohjalta mukautetun ratkaisun, joka täyttää yrityksesi tarpeet täydellisesti.

Palvelumme


Lisätietoja

Outi Härkki
Key Account Manager
+358 40 164 7647

Bioliimat

VTT on kehittänyt bioperustaisia ja biohajoavia liimoja, jotka on todettu suorituskykyisiksi pakkausteollisuudessa, puutuotteissa ja muissa sovelluksissa. Olemme kehittäneet tekniikoita, joilla voidaan valmistaa vesidispersioita, paksuja liuoksia, termoplastisia sulaliimoja ja kertamuoviliimoja, jotka eivät sisällä formaldehydia. Liimojen menestyksekäs kehitystyö perustuu yli 15 vuoden kokemukseen erityyppisistä biopolymeereistä ja niiden modifiointitekniikoista.

Bioperustaiset dispergoivat aineet

Bioperustaiset vesidispersiot ja hilat ovat lupaavia entistä kestävämpien materiaalien kehittämisen näkökulmasta. VTT:llä on tietotaito ja tekniset välineet suunnitella vesilevinteisiä dispersioita luonnonpolymeerien hydrofobisista johdannaisista, biopolyestereistä ja maakaasun/rasvojen johdannaisista. Materiaalien tuntemus ja sovelluskehitystyön asiantuntemus tarjoavat luotettavan perustan uusien, entistä kestävämpien pinnoitus- ja sidontaratkaisujen kehittämiselle.

Biomuovit

VTT voi auttaa yritystäsi etsimään uusia, kestävää kehitystä tukevia biomuovimateriaaleja. Valmistamme uusia termoplastisia tai kertamuovipolymeerimateriaaleja modifioimalla luonnonpolymeerejä kemiallisesti ja polymerisoimalla bioperustaisia monomeerejä. Lisäksi VTT muokkaa biopolymeerien ominaisuuksia polymeerisekoitusten ja kuitu-/täyteyhdisteiden avulla ja käyttämällä reaktiivista ekstruusiota. Materiaalien kehitystyötä tukee VTT:n syvällinen prosessi- ja konversio-osaaminen. Esimerkiksi jälkimmäisessä käytämme kehittyneitä vaahdotustyökaluja ja -tekniikoita.

Kevyet komposiitit

Luonnonkuituvahvisteiset komposiitit ovat yleistyneet nopeasti eri sovelluksissa. Puun ja muiden luonnonkuitujen yhdistäminen polymeereihin ja muovinkäsittelytekniikoihin luo uusia, jännittäviä markkinoita biokomposiiteille ja puukuituihin tai agrokuituihin perustuville luonnonkuitukomposiiteille.
Kohdesovellusalueet: • pakkausteollisuus • rakentaminen • kuljetus ja autoteollisuus • maanviljely ja puutarhanhoito • kuluttajatuotteet (astiat, huonekalut, lelut, urheiluvaatteet jne.)

Funktionaaliset pinnoitteet

VTT:n pintoihin erikoistuneella työryhmällä on laaja asiantuntemus pintakäsittelytekniikoista, ohuista pinnoitteista ja pintamateriaalien toiminnasta ja ominaisuuksista. Kehitämme uusia, innovatiivisia pinnoitusominaisuuksia, jotka lisäävät asiakasyritysten tuotteiden arvoa. Autamme lisäksi integroimaan pinnoitusprosessit asiakasyritysten tuotantolinjoihin ja/tai parantamaan loppukäyttöön tarvittavan teknologian tehokkuutta.