Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Oled ja aurinkokennot

VTT on kehittänyt yli kymmenen vuoden ajan laajojen pintojen rullalta rullalle (R2R) -märkäpinnoitusprosessia, joka perustuu painettujen OLEDien ja aurinkokennolaitteiden painoteknologioihin.

Alan globaalina johtavana toimijana VTT:n vahvuuksia ovat mm:

1) kattava osaaminen materiaalien muotoilussa ja erilaisten painoprosessien kehittämisessä
2) mittava asiantuntemus erilaisten OLEDien ja aurinkokennolaiteiden rakenteesta
3) erilaisten R2R-prosessien osaaminen: mm. painaminen, etsaus ja kuviointitekniikat, laminointi, laserkäsittely, sähkösintraus sekä terminen nanopainatus.

VTT hyödyntää kunkin yllä mainitun osa-alueen parhaita käytäntöjä ja yhdistää niitä ensiluokkaisiksi tuotteiksi ja vahvaksi sovellusosaamiseksi. Mikä tärkeintä, asiakkaat voivat VTT:n osaamisen ja resurssien avulla löytää tehokkaita ratkaisuja omiin teknologiahaasteisiinsa ja sovelluskehitysprojekteihinsa.

Materiaalien muotoilu

VTT:n syvällinen painotekniikka- ja laitearkkitehtuuriasiantuntemus yhdistettynä vahvaan kemian alan osaamiseen mahdollistaa tehokkaan materiaalien kehitysketjun erilaisille orgaanisissa LEDeissä ja aurinkokennosovelluksissa käytettäville orgaanisille ja epäorgaanisille materiaaleille.

VTT on kehittänyt esimerkiksi sähköä johtavan alumiinimusteen, joka mahdollistaa räätälöidyn rakenteiden määrittämisen, mikä puolestaan tehostaa tulostettujen laitteiden toimintaa.

VTT on kehittänyt yhdessä tutkimuskumppaneidensa kanssa myös ainutlaatuisen R2R-jalokaasutulostimen, joka mahdollistaa ilmaherkkien materiaalien käsittelyn. Jalokaasuolosuhteet mahdollistavat myös erilaiset kokeelliset R2R-käsittelyt.

Orgaanisten LEDien ja aurinkokennolaitteiden käsittely

VTT kehittää järjestelmällisesti R2R-resursseja OLEDien ja aurinkokennolaitteiden käsittelyyn. Teemme aktiivista yhteistyötä johtavien kansainvälisten suojakalvojen kehittäjien kanssa, jotta R2R-prosessimme käyttävät parhaita suojaratkaisuja.

Laajan pinta-alan OLED-ratkaisut opasteisiin ja näyttöihin

VTT keskittyy OLED-kehitystyössään laajan pinta-alan opasteisiin ja näyttöihin, jotka vaativat erikoistoimintoja, kuten erotusta, todennusta, luvattoman käsittelyn estoa ja viestintäominaisuuksia. VTT esitteli vuoden 2007 syksyllä R2R-painetun kaksivärisen OLED-elementin, jota voidaan käyttää pakkaussovelluksissa. Tällä hetkellä VTT kehittää älykkäiden pakkausten hyvin erottuvia ja miellyttäviä avaamisen esto-ominaisuuksia, näkyviä ja interaktiivisia älykkäitä merkintöjä, todennusta sekä älykorttien käyttöliittymiä.

Laajan pinta-alan aurinkokennot

VTT:n laajan pinta-alan orgaanisten aurinkokennojen sovellusten painopistealueita ovat erilaiset pienitehoisten sovellusten latauslaitteet, heijastavat julistenäytöt, energian hyödyntäminen sisätiloissa sekä rakennuksiin integroitavat aurinkopaneelit. VTT käyttää ensimmäisen sukupolven kaupallisia orgaanisia aurinkokennomateriaaleja. Niistä voidaan valmistaa aurinkokennomoduuleja, joiden fotonimuunnostehokkuus on kolme prosenttia kymmenien neliömetrien pinnoilla. VTT kehittää tällä hetkellä R2R-prosesseja tehokkaampiin aurinkokennojärjestelmiin hyödyntämällä uusia matalan bandgap-energian materiaaleja sekä moniliitosarkkitehtuureja.