Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kemianteollisuus ja ympäristö

Kemia mahdollistaa monen teknologialan kehityksen. VTT:n laaja osaaminen kattaakin tuotesegmentit raaka-aineista lopputuotteiksi ja jalosteiksi. VTT ottaa ympäristön huomioon kaikissa tutkimuksen vaiheissa. VTT:n tutkimuksen lähtökohtana on asiakastarve.

VTT tukee teollisuuden kilpailukykyä tehostamalla sen nykyisiä tuotantoprosesseja sekä parantamalla sen tuotteiden laatua. Teollisuus voi hyödyntää VTT:n monialaista osaamista ja globaalia verkottumista myös, kun se kehittää aivan uusia tuotteita, menetelmiä tai prosesseja tai arvioi niiden ympäristövaikutuksia.

Erityisvahvuuksiamme ovat vaativa kokeellinen osaaminen erilaisissa tutkimusympäristöissä ja tehdasolosuhteissa, pilotointi sekä sitä tukeva mallinnus ja simulointi. Kehitämme myös mittalaitteita prosessien hallintaan ja tuotteiden laadunvalvontaan.

VTT painottaa tutkimuksessaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja puhdasta ympäristöä.

VTT ennakoi teknologian kehitystä ja liiketoiminnan kehitystarpeita sekä tarjoaa innovaatioitaan teollisuuden hyödynnettäväksi. Asiakaskuntamme kattaa koko teollisuuden toimiala-arvoketjun, mistä johtuen ymmärryksemme koko liiketoimintaympäristöstä on laaja. Tämä mahdollistaa T&K panoksen keskittämisen vastaamaan loppuasiakkaiden tarpeita.


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
020 722 7466

Teknologiat ja osaamiset