Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ympäristö – vihreä teknologia

VTT on ympäristöalan monipuolinen osaaja. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristötekniikan tutkimus- ja tuotekehityspalveluita puhdistus-, mittaus- ja arviointiteknologioista puhtaiden tuotteiden ja prosessien kehitykseen. Energia- ja materiaalitehokkaat kierrätysteknologiat, vesienkäsittely, päästöjen hallinta, näitä tukevat mittaus- ja ohjaustekniikat sekä koko tiedonjalostusketjun hallinta kuuluvat ydinosaamisalueisiimme. 

Ympäristötekniikan kehitystyössä pystymme hyödyntämään koko VTT:n laajaa teknologiaosaamista sekä kansainvälisiä ja kotimaisia yhteistyöverkostojamme. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaiset osaamisia yhdistävät ratkaisut, kuten bio-, ICT- ja materiaalitekniikan ympäristösovellukset.

Etunamme on myös eri teollisuustoimialojen tarpeiden ja liiketoimintaympäristön tuntemus. Tämä on entistä tärkeämpää vesi- ja jätehuollon sekä päästöjen hallinnan yhdistyessä tehokkaammin osaksi energian ja materiaalien tuotantoketjuja. Toimimme myös teollisuuden ja viranomaisten asiantuntijana.

Otamme huomioon luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristövaikutusten minimoinnin kaikessa tutkimus- ja kehitystoiminnassamme.


Lisätietoja

Esa Mäkelä
Asiakaspäällikkö
020 722 5310

Rainer Raitasuo
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 6956