Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Jatkojalostus ja pakkaussovellukset

VTT tarjoaa jalostus- ja pakkausteollisuudelle korkeatasoisia palveluja ja ratkaisuja pakkausmateriaaleista lopputuotteisiin. Loppukäyttäjien etujen ja pakkaamisen arvoketjun vaatimusten ymmärtäminen on menestyksekkään kehitystyön perusta. Sovellusalueita ovat muun muassa elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön tarkoitetut kuitupohjaiset tai (bio)muovipakkaukset.

Palveluissaan VTT soveltaa osaamistaan pintakäsittely-, paino-, materiaalinkehitys- ja pakkausteknologioissa. Pakkausratkaisuissa yhdistyvät pakkausmateriaalien toiminnallisuuden ymmärrys ja luonnehdintakeinot. Mallinnuksen avulla voidaan parantaa pakkausten mekaanisia, pinta- ja barrier-ominaisuuksia (ml. aroma barrierit). Yhdistämällä eri osaamisalueitamme voimme yhdessä luoda innovatiivisia tuotteita ja sovelluksia sekä uusia tuotekonsepteja.

VTT painottaa tutkimuksessa materiaalien funktionaalisia ominaisuuksia, luonnonvarojen kestävää käyttöä, puhdasta ympäristöä ja materiaalien säästämistä. Asiakkaille tämä tuottaa kilpailukykyä, imagohyötyjä ja uutta liiketoimintaa.

Päällystetutkimuksessa VTT keskittyy uusiin menetelmiin ja materiaalisovelluksiin. VTT:llä on paljon kokemusta luonnonpolymeerien muokkaamisesta ja hyödyntämisestä. Biopolymeereistä voidaan valmistaa liimoja, päällysteitä ja pigmenttejä, ja niistä on mahdollista puristaa ruiskuvalettuja materiaaleja ja esineitä. VTT tarjoaa myös erikoispolymeerien synteesiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

Erityisosaamistamme on älykkäiden (sähköisten, kemiallisten tai biokemiallisten) toiminnallisuuksien lisääminen materiaaliin painamalla tai päällystämällä. Toiminnallisten pintojen liittäminen optisiin tai sähköisiin lukutekniikoihin luo mahdollisuuksia täysin uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen. Esimerkkejä lukemattomista sovelluksista ovat tuotteiden aitouden varmentaminen, vuorovaikutteiset pakkaukset ja elintarvikkeiden tuoreusindikaattorit.


Lisätietoja

Katja Jokiaho
Asiakaspäällikkö
040 512 3608

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
050 598 7516