Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Painetut elektroniikkakompnonentit

Painetulla orgaanisella ja laajan alueen elektroniikalla on valtava liiketoimintapotentiaali. Vakaiden materiaalien ja teollisen mittakaavan valmistusprosessien puute ovat kuitenkin tähän saakka rajoittaneet painettujen elektronisten komponenttien käyttömahdollisuuksia.

Testilaboratoriosta pilotointiin

VTT keskittyy teknologoihin, jotka voidaan skaalata massatuotantoon mieluiten rullalta rullalle -prosessia hyödyntäen. Painatuksen lisäksi voidaan hyödyntää erilaisten prosessien yhdistelmiä, kuten laserprosesseja, nanopainoa tai laminointia. Painettujen elektroniikkakomponenttien sovelluksia ovat mm. näytönohjaimet, taustalevyt ja sensorijärjestelmät.

Valmistusteknologiana painettu elektroniikka soveltuu joustavien alustamateriaalien massatuotantoon. Painettua elektroniikkaa voidaan integroida alusta-aineisiin ja tuotteisiin, joissa ei ole aiemmin ollut minkäänlaista toiminnallisuutta.

Painetut ohutkalvotransistorit (TFT), muistit, virtalähteet ja sensorit

VTT:n painetun elektroniikan komponenttien asiantuntemus kattaa seuraavat osa-alueet:

  • painetut orgaaniset transistorit, jotka on kehitetty yhteistyössä johtavien materiaalitoimittajien kanssa painamiseen ja rullalta rullalle -teknologioihin keskittyvissä johtavissa tutkimuskonsortioissa
  • painetut epäorgaaniset transistorit, joissa käytetään sinkkioksidi-nanopartikkelimateriaaleja
  • painetut akut: VTT kehittää uusia, ympäristöystävällisiä virtalähteitä, kuten entsymaattisia biopolttoainekennoja ja painettuja polyaniliiniakkuja VTT on kehittänyt rullalta rullalle -prosesseja esimerkiksi litium-ionikennojen valmistamiseen
  • täysin painettu WORM-muistit

Täyden mittakaavan pilot-painatusresurssien lisäksi VTT:llä on erinomaiset resurssit laboratoriomittakaavan koepainatuksiin ja karakterisointiin.