Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Säteilynilmaisimet kuvantamissovelluksiin

Suurten kuvantamispaneelien kokoaminen yksittäisistä pikseli-ilmaisimista on erittäin kiinnostava sovellusalue. Pikselimatriisin tulee olla jatkuva, jotta pikselittömiä alueita ei ole. Ilman pikselittömiä alueita saadaan tarkempia ja luotettavampia kuvia. VTT toimittaa integroitavia avainteknologioita, joista voidaan integroimalla koota edistyneitä ilmaisinpaneeleja.

VTT on reunattomien piipohjaisten nauha- ja pikseli-ilmaisimien valmistusteknologian edelläkävijä. Kehittyneen kääntöliitosprosessin ja muiden teknologien ansiosta VTT voi toimittaa integroituja kolmiulotteisia pikseli-ilmaisimien pakkausratkaisuja.

Laiteintegraatio 

Juotospohjaisen kääntöliitosprosessin avulla kootaan eri materiaaleista (esim. pii, kadmiumsinkkitelluridi ja galliumarsenidi) koostuvia hybridipikseli-ilmaisimia. VTT on kehittänyt alhaista lämpötilaa (150 °C) käyttävän indium-tina-juotosteknologian lämpörasituksen ja ilmaisinmateriaalin lämmöstä aiheutuvan rappeutumisen minimoimiseksi sekä juotossaumojen vahvistamiseksi. Tähän saakka kääntöliitosprosessia on käytetty palatasolla, mutta tulevaisuudessa keskitytään kiekkotason prosesseihin, kuten piiri-kiekko- ja kiekko-kiekko-liitoksiin. 

VTT tarjoaa integrointiin myös polypiin ja kuparin läpivientiprosesseja (Through Silicon Via, TSV).

Ultraohuet piinauha- ja PAD-ilmaisimet

Ultraohuita ilmaisimia käytetään keveiden ionien ilmaisemiseen, kun signaali-kohinasuhde kasvaa. Saatavilla on myös taustavalaistuja kalvoilmaisimia. Niiden etuja ovat hyvä signaali-taustasuhde, matala toimintajännite ja virrankulutus, vähäinen herkkyys jännitteenvaihteluille sekä hyvä säteilynkestävyys. Teknologiaa voidaan soveltaa esimerkiksi korkeaenergiafysiikassa, lääketieteellisessä kuvantamisessa sekä sädehoitojen dosimetriassa.

Reunattomat ja kolmiulotteiset pii-ilmaisimet

Reunattomien ilmaisimien (laaja-aluepikselit ja nauhatyyppiset) laidoilla on minimaalisen pienet ei-aktiiviset alueet. Kolmiulotteisuuden avulla voidaan lisätä ilmaisimen säteilynsietokykyä.

Nelisivuisella pinottavalla ilmaisimella on monia etuja, kuten suoraviivainen prosessi, jolla saavutetaan noin yhden mikrometrin kokoinen ei-aktiivinen alue. 3D-ilmaisingeometria parantaa säteilynsietokykyä ja mahdollistaa nopean latauksen ja toiminnan sekä alhaisen virrankulutuksen.

Sovellusalueita ovat esimerkiksi korkeaenergiafysiikka, lääketieteellinen kuvantaminen, kristallografia sekä mammografia.