Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kestävän kehityksen prosessikonseptit

Toteuta ideasi VTT:n pilotympäristössä uusilla prosessikonsepteilla

Kestävää kehitystä tukevien prosessien ja tuotteiden kehittämiseen tarvitaan usein innovaatiokumppania. VTT:n asiantuntemus ja infrastruktuuri ovat silloin yritysten käytettävissä. Osaamisemme edustaa alan kärkeä ja kattaa kemian prosessiteollisuuden eri osa-alueet ja prosessikonseptien kehitystyön. Suunnittelemme muun muassa ratkaisuja, joissa entsyymejä ja kokonaisia soluja käytetään bioteknisten yksikköjen toimintojen katalyytteina. VTT voi kehittää ja testata yrityksesi liiketoiminnalle tärkeitä prosesseja laboratorio-olosuhteissa ja suurentaa niiden mittakaavan sopivaksi kemian prosessi- ja fermentointi piloteissa.

Katso myös kemialliset prosessit ja mallinnus

Palvelumme


Lisätietoja

Mika Härkönen
Principal Scientist
+358 40 083 9577

Biomassan muuntokonseptit 

VTT:n biomassaa koskeva asiantuntemus kattaa koko innovaatioketjun aina biomassan lähteistä sen avulla valmistettuihin tuotteisiin. Ketjun osia ovat muun muassa biomassan toimitus, esikäsittely, hydrolyysitekniikat, fraktiointi, kemialliset ja biotekniset käsittelytekniikat, energian talteenotto valmiista tuotteesta, sovellusten testaus sekä teknisten ja taloudellisten ominaisuuksien ja tuotteen elinkaaren arviointi.

Yksi painopisteistämme on sellaisten toisen sukupolven ligniiniselluloosaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia elintarvikeketjulle. Kehitämme konsepteja erityisesti sokerien, ligniinin ja lipidien hyödyntämiseksi platform-kemikaaleina.

Suorituskykyiset kemikaalit ja välituotteet

VTT kehittää biomassan käyttöön perustuvia tekniikoita nykyisten platform-kemikaalien korvaamiseksi uusilla. Kehitämme lisäksi uudella tavalla toimivia biokemikaaleja ja välituotteita hyödyntämällä kemiallista konversiota ja räätälöityjä mikrobiperäisiä solutehtaita. Kemikaaleja ja välituotteita voidaan edelleen modifioida, polymerisoida ja testata käytettäväksi eri tuotteissa ja sovelluksissa.

Polymerisointi ja polymeerien räätälöinti

Luonnonpolymeerien kemiallinen ja entsyymien avulla tapahtuva modifiointi on yksi keskeinen painopistealue VTT:ssä. Meillä on lisäksi laaja asiantuntemus bioperustaisten monomeerien polymerisoinnista. Kehitämme monille eri sovellusaloille pakkausmateriaaleista vedenkäsittelykemikaaleihin kustannustehokkaita materiaaleja, joiden käyttö teollisessa tuotannossa on kaupallisesti kannattavaa. Kapean sovellusalan polymeerien kehittäminen on erikoisosaamisalaamme.

Pilotointi ja esikaupallinen tuotanto

VTT kehittää teollisia ratkaisuja kemianteollisuuden ja siihen läheisesti liittyvien teollisuudenalojen tarpeisiin, esimerkiksi kemikaaleja, polymeerejä ja biotekniikoita. Voimme testata pilottipalveluna uuden tuotteen tai palvelun kaupallisen kannattavuuden jäljittelemällä todellisia olosuhteita ja yhdistämällä ainutlaatuisella tavalla toisiinsa suuren mittakaavan monikäyttöiset reaktorit, fermentorit ja jälkikäsittely-yksiköt. VTT:n pilottipalvelut kattaa kaikki vaiheet raaka-aineista lopputuotteisiin. Palvelu sisältää mittakaavatuen ja testimateriaalien tuotannon sekä erikoistuotteiden mukautetun tuotannon.