Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ympäristön resurssienhallinta

Säästä luontoa kehittämällä ympäristöystävällisiä tuotantoprosesseja

Ihmiskunnan on selvittävä maapallon rajallisten resurssien asettamista haasteista, joista tärkeimpiä ovat energian, puhtaan veden ja jätehuollon riittävyys. Ympäristöystävällisen tuotannon kehittäminen tarkoittaa resurssien entistä älykkäämpää käyttöä. VTT:n tutkimuspalvelut vastaavat tähän haasteeseen panostamalla resurssienhallintaan.

Palvelumme


Lisätietoja

Rainer Raitasuo
Manager, Business Development
+358 40 867 5257

Esa Mäkelä
Key Account Manager
+358 40 506 9089

Uusien materiaalien kehitystyö

Resurssien tehokas käyttö koko arvoketjussa edellyttää sekä kierrätysmateriaalien että -prosessien kehittämistä. VTT:n laaja teknologinen osaaminen voi auttaa monia yrityksiä tehostamaan resurssien käyttöä. Kierrätystä voidaan tehostaa huomattavasti hyödyntämällä turvallisia raaka-aineita, modulaarisia ratkaisuja ja automaattista materiaalienkäsittelyä.

Virtaviivaiset prosessit

VTT auttaa valmistavan teollisuuden toimijoita, teknologiatoimittajia ja konsultteja ymmärtämään, mitä vaikutuksia tehokkuuden parantamisella on. Tällaista ymmärrystä tarvitaan ratkaisujen taloudellisen ja ekologisen hyödyn arvioimiseksi, olipa kyse energiaintegroinnista, toimintojen tehostamisesta, uusien prosessien käyttöönotosta tai energiatekniikoista.

Jätehuolto ja jätteenkäsittely

VTT kehittää jätehuolto- ja jätevedenkäsittelytekniikoita, joiden avulla jätehuoltoketjun kaikkia resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti. VTT on kehittänyt esimerkiksi edistyksellisiä tekniikoita yhteiskunta- ja teollisen jätteen kierrätykseen ja niiden sisältämän energian talteenottoon, uusien jätteiden jalostusmenetelmiä ja turvallisia loppusijoitustekniikoita. VTT:n laboratoriossa tehty tutkimustyö ja perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi muodostavat vahvan perustan parhaiden mahdollisten jätehuoltoratkaisujen kehittämiselle.

Veden puhdistus ja uudelleenkäyttö

Veden niukkuus on globaali haaste, johon meidän on vastattava innovatiivisilla puhdistusteknologioilla ja uudelleenkäytöllä. Tällä osa-alueella tutkimuksemme keskittyy välittömiin haasteisiin kuten kalvotekniikoiden kehitystyöhön, lietteen käsittelyyn, mikrotason kemiaan ja ympäristöasioiden älykkääseen hallintaan.