Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Terveys ja hyvinvointi

Kuntien, kuntayhtymien sekä palvelujen käyttäjien kannalta hyvinvoinnin haasteet ovat monimuotoisia ja vaativat usein laaja-alaista asiantuntijuutta. Väestön nopea ikääntyminen, julkisen talouden paineet, kuntayhteistyön rakennemuutokset sekä palvelujen järjestämisen uudet mahdollisuudet aiheuttavat väistämättä tarvetta muuttaa aikaisempia toimintatapoja.

VTT:lle on kertynyt vuosien saatossa mittavaa osaamista hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalvelujen kehittämisessä. VTT:n monipuolinen osaaminen ja vahva rooli innovaatiokehittämisen kärjessä mahdollistavat uusia avauksia kunnallisessa palvelujen järjestämisessä. 

VTT:llä on osaamista, jossa yhdistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus sekä uudet toiminta- ja lähestymistavat. VTT kykenee hyödyntämään myös laajaa teollisuuden ja yrityselämän kehitystyössä hankkimaansa osaamista hyvinvointisektorin hankkeissa.

VTT:n osaaminen on vahvaa etenkin palvelujärjestelmien ja palvelujen suunnittelussa sekä teknologian soveltamisessa, tieto- ja viestintäteknologiassa sekä innovaatioiden kehittämisessä. VTT yhdistää osaamisiaan yhteistyössään asiakkaidensa kanssa ja lähestyy näiden tarpeita uudella tavalla.

VTT:n monipuolinen kansainvälinen yhteistyö ja verkostot mahdollistavat uusimman osaamisen nopean haltuun ottamisen ja kokeilun Suomessa.

Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämispalveluistamme: 

 • Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen johtamisen, ohjauksen ja laadunhallinnan seurantavälineet sekä suunnittelun työkalut
 • Etä- ja sähköisten palvelujen kehittäminen
 • Uusien palvelutapojen kehittäminen
 • Vaihtoehtoisten toimintatapojen mallintaminen ja simulointi
 • Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen
 • Monituottajamallin toteuttaminen: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelukokonaisuudet
 • Ostopalvelujen ja ulkoistusten selvittäminen
 • Tehokkuusanalyysit
 • Palvelulogistiikka- ja automatisointiratkaisut
 • Kustannusrakenteiden analyysit ja vertailut
 • Toiminnallisten riskien tunnistaminen ja turvallisuuden edistäminen
 • Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa
 • Ideamyllyjen järjestäminen yhdessä asiakkaiden kanssa

Innohub, Philips Applied Technologies ja VTT ovat käynnistäneet yhteistyössä InnoHubin, jonka toiminta-ajatuksena on auttaa yrityksiä luomaan innovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style -tuotteiden alueilla.

Kouvolan kaupunki kehittää sosiaali- ja terveystoimen palveluja tiedote

VTT kehittää yhdessä Attendo MedOne Oy:n kanssa Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluille yhteisen suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmän. Samalla palvelujen järjestämistä varten kehitetään ICT-pohjainen monituottajakonsepti eli tilaaja-tuottajamalli, joka mahdollistaa nykyistä paremman palvelujen hankinnan ja niiden laadun seurannan. Lisäksi kehitetään sähköisiä palveluja toimen sosiaali- ja terveystoimnen asiakkaille.


Lisätietoja

Harri Airaksinen
Asiakasjohtaja
020 722 3020