Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Riskienhallinta ja turvallisuus

Yritysten riskienhallinta on strategista toimintaa. Sen tavoitteena on turvata yritysten sekä liiketoiminnan että organisaation toiminta. Riskienhallinnassa tarkastellaan yritysten toimintamahdollisuuksia sekä riskejä ja niiden vaikutusta liiketoimintaan.

Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa uutta tuotteiden ja palveluiden elinkaaren sekä riskien ja käyttövarmuuden hallintaan perustuvaa liiketoimintaa. Liitämme riskienhallinnan menettelytavat yritysten innovaatioprosessin ja tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheiden päätöksentekoon. Näin luomme edellytykset yrityksen toiminnan häiriöttömyydelle, jatkuvuudelle ja riskitietoiselle päätöksenteolle sekä proaktiiviselle mahdollisuuksien hyödyntämiselle.

VTT:llä on pitkä kokemus yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan tavoitteista lähtevän riskienhallinnan kehittämisestä,

Esimerkkejä palveluistamme:

• Liiketoiminnan haavoittuvuuden ja jatkuvuuden riskien hallinta
• Yritysjärjestelyjen ja arvoverkostojen riskien hallinta
• Käyttöomaisuuden riskien ja elinkaaren hallinta
• Järjestelmäturvallisuuden ja luotettavuuden hallinta
• Ilmaston ääri-ilmiöiden vaikutusten arviointi


Lisätietoja

Pekka Maijala
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 3260

Lisätietoja

Pekka Maijala
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 3260