Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Liikenne ja logistiikka

Informaatioteknologia, automaatio ja liikenteen telematiikan palvelukonseptit luovat uusia mahdollisuuksia hyödyntää liikenne- ja logistiikkajärjestelmiä taloudellisesti ja ympäristöä vähemmän kuormittavasti.

Yhdistämme teknologiaan liiketoimintaosaamisen, arvoketjujen tuntemuksen, vaikutusten arvioinnin, eri kuljetusmuotojen joustavan yhteistyön ja käyttäjien tarpeista lähtevät palvelut.

Esimerkkejä sovelluskohteista ovat liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä, raskaan ajoneuvokaluston energian käytön tehostaminen, liikenteen informaatiopalveluiden kehittäminen ja arviointityökalut, ulkomaan kaupan kuljetusten liiketoimintamallit sekä Turvallinen liikenne vuonna 2025 -ohjelma.


Lisätietoja

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
020 722 4024

Lisätietoja

Karri Rantasila
Asiakaspäällikkö
020 722 4024

Katso myös

    Video