Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäät toiminnot

Lisää yrityksesi kannattavuutta diagnostiikalla, automaatiolla ja mittauksella

Prosessiteollisuudessa käytetään laajasti diagnostiikkaa, automaatiota ja prosessimittausta. Tekniikat kehittyvät jatkuvasti, minkä vuoksi tuotannon kannattavuus on sidottuna yhä voimakkaammin kykyyn kontrolloida ja ohjata toimintoja. VTT:n diagnostiikkapalvelut yhdistettynä syvälliseen prosessikehityksen osaamiseen ja kehittyneisiin ratkaisuihin takaavat entistä paremman kilpailukyvyn tällä monimutkaisella osa-alueella.

Palvelumme


Lisätietoja

Jani Kiuru
Key Account Manager
+358 40 543 1928

Analyysipalvelut ja vianmääritys

Monimutkaisten kemiallisten prosessien jatkuva valvonta ja jatkuvat analyysit ovat tärkeitä tuotannon kannattavuuden varmistamiseksi. Analyysit ovat erityisen tärkeitä, kun prosesseja kehitetään ja ongelmia määritellään. VTT tekee vaativia vakiotestejä ja -analyyseja ja hyödyntää prosessien välisiä vaikutussuhteita koskevaa osaamistaan.

Mittausteknologiat

Valmistavassa teollisuudessa automaatio korvaa ihmistyövoiman yhä suuremmassa määrin. Myös mittaukset ja analyysit tehdään yhä nopeammin ja automaattisemmin. Säätöpiirejä rakennetaan jatkuvasti lisää, mikä lisää myös jatkuvien mittausten tarvetta säätöjen ylläpitämiseksi. Me VTT:llä kehitämme jatkuvasti mittaustekniikoita mikrosähkömekaniikan (MEMS), puolijohteeseen asennettujen laboratorioiden, optisten tekniikoiden ja akustisen emission avulla. Laaja tekniikoiden valikoima mahdollistaa parhaan ratkaisun valinnan kaikissa käytännön mittaustehtävissä.

Lue lisää aiheesta

Prosessiautomaatio

VTT:n prosessiautomaatiopalveluissa käytetään muun muassa tietojenkäsittelytekniikoita ja ohjelmistosuunnittelua, mikä lisää kemianteollisuuden toimintojen tehokkuutta. Suunnittelemme säätöpiirejä ja automatisoituja valvontajärjestelmiä, jotka mahdollistavat tuotannon nopean uudelleenkäynnistyksen. VTT:n kehittämillä järjestelmillä voidaan lisäksi optimoida tuotannon muutokset ja parantaa käytettävyyttä.

Riskien- ja resurssienhallinta

Riskien- ja resurssienhallinta luovat perustan saumattomasti toimiville operatiivisille prosesseille, liiketoiminnan jatkuvuudelle, riskit huomioon ottavalle päätöksenteolle ja tilaisuuksien ennakoinnille. Teknologian eri osa-alueiden riskienhallinnan asiantuntemuksemme ansiosta pystymme tukemaan yrityksiä ennakoimaan ja hallitsemaan uusiin tekniikoihin, muuttuviin toimintamalleihin ja liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä.