Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Teknologia- ja liiketoimintaennakointi

Näe tulevaisuuteen

VTT:n tarjoamat teknologian ja liiketoiminnan ennakointipalvelut antavat valmiuksia ottaa haltuun tulevaisuuden trendit ja haasteet. Ennakoinnin avulla voidaan tunnistaa toimintaympäristön ja teknologiakehityksen murrokset ja varautua niihin. Ennakointi on siten paitsi keino kartoittaa uutta liiketoimintapotentiaalia, myös osa strategisten riskien hallintaa.

VTT tarjoaa monitasoista ennakointia rajatusta trendien määrittelystä kattavaan tulevaisuuden analyysiin. Vahvuutemme on ainutlaatuisen laaja osaamispohja, josta voidaan yhdistellä eri toimialojen ja teknologioiden syvällistä tuntemusta. Tulevaisuutta voidaan tarkastella tietyn tulosyksikön, yrityksen, arvoverkoston tai kokonaisen toimialan näkökulmasta. VTT:n ennakoinnit palvelevat myös julkista sektoria alueellisella ja kansallisella tasolla. Ennakointipalvelut toteutetaan asiakkaan näkökulmasta laadittuna vuorovaikutteisena prosessina. Näin varmistetaan, että ennakointiprosessissa syntyvä uusi tieto todella tuottaa hyötyä asiakkaan liiketoimintaan ja auttaa kehittämään tulevaa kilpailukykyä.

Hyödyt:

 • Teknologisten läpimurtojen ja uuden liiketoimintapotentiaalin tunnistaminen
 • Strategian pohjaaminen pitkän aikavälin kehityskulkuihin
 • Käytettävissä useita eri aloja kattava teknologinen asiantuntemus
 • Saatavilla uusin tieto VTT:n laajojen kansainvälisten verkostojen kautta
 • Asiakaslähtöinen vuorovaikutteinen prosessi auttaa maksimoimaan tulosten hyödynnettävyyden

Palvelut/Toteutus:

 • Teknologia- ja liiketoimintalähtöiset roadmapit
 • Skenaariot
 • Yrityskohtainen strateginen ennakointi
 • Toimialakohtainen ennakointi
 • Alueellinen ennakointi
 • Muut ennakointipalvelut


Lisätietoja

Johanna Kohl
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 4549