Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

Ajankohtaista

​Tällä sivulla kerromme projektin etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.

Maaliskuu 2017

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään ke 22.3. Espoossa.

Jäteveden haihdutuskokeita tehty VTT:llä Jyväskylässä.
Vasemmalta oikealle: karkeasuodatettu jätevesi (haihdutuksen syöte), haihdutusjäännös, tisle.

Maaliskuun_haihdustuskuva.jpg 

Helmikuu 2017

Jäteveden flokkaus- ja suodatuskokeita tehty VTT:llä Jyväskylässä.
Suodattimille jäänyttä kiintoainetta koaguloinnin jälkeen kahdella eri kemikaalilla. Suodattimen GF/A huokoskoko 1,6 µm.

Helmikuun_suodatuskuva.jpg 

Projektin VTT:n ulkoiset verkkosivut julkaistiin 6.2. 

Tammikuu 2017

Ensimmäiset flokkulointikokeet jätevedellä tehty VTT:n koelaitteistolla Jyväskylässä.

Flokkulointi.jpg 

Joulukuu 2016

Projektin aloituskokous pidettiin Espoossa.