Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

Ajankohtaista

​Tällä sivulla kerromme projektin etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.

Kesäkuu 2017

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään to 15.6. Espoossa.

Toukokuu 2017

VTT:llä Jyväskylässä on toukokuussa tehty kiinteän fraktion vedenerotuskokeita. Näissä kokeissa jätevesi flokataan polymeerillä ja vesi erotetaan viiralla (kuva vasemmalla). Nestefraktion eli liuenneiden aineiden erotuskokeissa jätevesi on ensin mikrosuodatettu, jonka jälkeen suodos on syötetty joko tiukoille kalvoille (NF = nanosuodatus ja RO = käänteisosmoosi) tai granuloidusta aktiivihiilestä tehdylle kolonnille.  Puhdistustehokkuutta voidaan kuvata ainepitoisuuksien vähenemisenä eli reduktiona (kuva oikealla).

Kakkukuva.jpg NestefraktionVedenerotusKuvaaja.png 

Maaliskuu 2017

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään ke 22.3. Espoossa.

Jäteveden haihdutuskokeita tehty VTT:llä Jyväskylässä.
Vasemmalta oikealle: karkeasuodatettu jätevesi (haihdutuksen syöte), haihdutusjäännös, tisle.

Maaliskuun_haihdustuskuva.jpg 

Helmikuu 2017

Jäteveden flokkaus- ja suodatuskokeita tehty VTT:llä Jyväskylässä.
Suodattimille jäänyttä kiintoainetta koaguloinnin jälkeen kahdella eri kemikaalilla. Suodattimen GF/A huokoskoko 1,6 µm.

Helmikuun_suodatuskuva.jpg 

Projektin VTT:n ulkoiset verkkosivut julkaistiin 6.2. 

Tammikuu 2017

Ensimmäiset flokkulointikokeet jätevedellä tehty VTT:n koelaitteistolla Jyväskylässä.

Flokkulointi.jpg 

Joulukuu 2016

Projektin aloituskokous pidettiin Espoossa.