Sign In

Demonstraatio bio-CO2 -tuotteiden valmistamisesta uudessa tutkimusympäristössä

Uusia tuotteita bioperäisestä hiilidioksidista uusiutuvaa sähköenergiaa hyödyntäen

Tavoiteltaessa Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten täyttämistä hiilestä tulee niukka resurssi ja hiilitehokkuus korostuu aivan uudella tavalla. Yksi ratkaisu fossiilisen öljyn jälkeisessä maailmassa on käyttää hiilidioksidia hiilen lähteenä muuntaen se erilaisiksi polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi sähköenergian avulla ja korvata näin raakaöljy yhteiskunnassa (niin sanottu power-to-X teknologia).

Bioeconomy+ hankkeen tavoitteena on osoittaa tämän, energiajärjestelmän uudistumisen kannalta erittäin relevantin, teknologian toimivuus käytettäessä hiilen lähteenä esimerkiksi jonkin biotuotetehtaan tai biokaasulaitoksen bioperäistä hiilidioksidia.

Tavoiteltu tutkimusympäristö

Hankekokonaisuudessa toteutetaan ainutlaatuinen siirreltävä pilot-yksikkö, jolla voidaan tutkia, miten käytännössä tuotetaan esim. bensiiniä, dieseliä, kerosiinia tai kemikaaleja käyttäen hyväksi bioperäisistä prosesseista erotettua hiilidioksidia sekä uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä.

Hankkeessa investoidaan merikontti-kokoluokan siirreltävään vedyntuotantolaitteistoon, joka yhdistetään olemassa oleviin synteesi- ja hiilidioksidin erotusprosesseihin. Vedyntuotantolaitteisto jää osaksi VTT:n tutkimusinfrastruktuuria, jossa se on yhdessä olemassa olevien laitteistojen kanssa yritysten käytettävissä hankkeen jälkeenkin.

Tavoitellut demonstraatiot

Hankkeen aikana suoritetaan konkreettista tuotantoa teknologian verifioimiseksi kahdessa toimintaympäristössä. Ensimmäisenä kohteena tarkastellaan liikennekäyttöön soveltuvan biokaasun tuotannon tehostamista esimerkiksi jollain biokaasulaitoksella. Toisena kohteena tutkitaan nestemäisten polttoaineiden tuotantoa (uusiutuva bensiini, diesel tai kerosiini) esimerkiksi biomassaa käyttävän CHP/lämpölaitoksen tai etanolitehtaan yhteydessä.

Demonstraatioden lisäksi hankkeessa lasketaan mm. erilaisten öljytuotteiden ja tehostetun biokaasun tuotannon kannattavuutta eri markkina- ja toimintaympäristöissä sekä arvioidaan konseptin liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Keski-Suomen toimijoiden kannalta.

P2X kuva_Janne.jpg 

Hanketta rahoittaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

 

 eu.png   eu2.png     ks.jpg