Print Print Sänd länk Bookmark and Share

ICSTI 2010

ICSTI:s sommarkonferens äger rum den 10.-11.6.2010 i Helsingfors. Temat  From Information to Innovation fokuseras till inspirerande områden:

  • Information as the lifeblood of research and innovation - Finnish cases
  • Intelligent information solutions and services
  • Creating the future - towards the global innovation economy

Konferenspublikation (VTT Symposium 267)

ICSTI håller sina medlemsmöten den 8. och 9.6.2010. Mer information om konferensen och medlemsmöten på engelska.

Anteckna datumet på din kalender. Information om programmet och  anmälningen