Sign In

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentaminen muutoksessa - julkaisut

Infrarakentaminen muutoksissa projektin yhteenveto

___________________________________________________________________________________

TAMK & VTT (29.9.2016): Uusien asuntoalueiden rakentaminen työllistää myös infrarakentajia

Infrarakentaminen kasvaa vuonna 2016 noin 3 prosenttia. Aluerakentamiskohteet ja vilkas asuntorakentaminen kasvattavat myös infrarakentamisen kysyntää. Infraurakoitsijoiden työkannan pituus on kasvanut ja tarjoushalukkuus on vähentynyt hieman. Suunnittelijoiden suhdannetilanne on myös parantunut. Muun muassa allianssikohteet työllistävät suunnittelijoita. Investoinnit keskittyvät maantieteellisesti. Tämän takia laajalle alueelle osuvat väylien korjaukset vuosina 2016–2018 ovat erityisen tärkeitä työkohteita.

Infrasuhdanteet syksy 2016.pdf

Infrasuhdanteet syksy 2015.pdf 

Infrasuhdanteet syksy 2014

Infrasuhdanteet syksy 2013

Infrasuhdanteet syksy 2012

Infrasuhdanteet kevät 2012

Infrasuhdanteet syksy 2011

Infrasuhdanteet kevät 2011

___________________________________________________________________________________

Osa 1. Infrarakentamisen rakenne

Raporttiin on koottu tietoa infra-alan yritysten ja muiden toimijoiden kokonaismarkkinasta.

Koottu tieto on jäsennelty lopputuotteittain, työlajeittain, alueittain, tilaajittain.

Raportti on päivitetty 18.12.2013.

___________________________________________________________________________________

Osa 2. Infrarakentamisen ennakointi

Raportti käsittelee infrainvestointien ennakoinnin avainindikaattoreita

Raportti on päivitetty 17.12.2013.

___________________________________________________________________________________

Osa 3. Työvoima, osaaminen ja koulutus

Raportti käsittelee infra-alan koulutusmääriä ja uusia osaamistarpeita

näkökulmina talous ja liiketoiminta, työnjohto, työnteko ja vuorovaikutus sekä ympäristö.

Raportti on päivitetty 7.4.2014.

___________________________________________________________________________________

Osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Raportti käsittelee infra-alan tulevaisuuden muutoksia, haasteita sekä toimia,

joiden avulla toimiva ja tarpeita vastaava infra on mahdollinen tuottaa myös jatkossa.

Raportti on päivitetty 7.4.2014.

____________________________________________________________________________________

Osa 5. Kuntien infrarakentaminen

Raportti käsittelee kuntien infrarakentamisen ajankohtaisia kysymyksiä.

Raportti on päivitetty 30.4.2014.

___________________________________________________________________________________

Infrarakentamisen ennakointikonseptin kehitystyö (konferenssipaperit):

1. Toimintaympäristön muutokset ja infrarakentaminen

2. Mahdolliset ennakoivat indikaattorit

3. Onnistuuko infrarakentamisen ennakointi tilaajittain?

___________________________________________________________________________________

Infrarakentamisen ennakointikonseptin kehitystyö (konferenssipaperit):

4. Infrarakentamisen tulevaisuuden muutokset ja haasteet

5. Infrarakentamisen kustannusten nousuun vaikuttavat tekijät