Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

InnoHub - Käyttäjälähtöisiä innovaatioita terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tuotteisiin ja palveluihin

Philipsin ja VTT:n perustama InnoHub auttaa yrityksiä luomaan innovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style -tuotteisiin liittyen. InnoHub on luova ympäristö, jota tukee käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittämistä.

InnoHubin toiminta-ajatuksessa on keskeistä koota yhteistyöhön taustoiltaan eri alojen asiantuntijoita ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja ja uutta, kannattavaa liiketoimintaa. Asiantuntijat voivat työskennellä InnoHubiin rakennetuissa koti- ja sairaalaympäristöissä. Yrityksille InnoHub on innovoinnin palvelupiste, jossa on mahdollista yhdistää tuotteen ideointi, pilotti- ja testausvaiheet. Tuotteita on mahdollista testata eri sidosryhmillä sekä erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä. Käyttäjälähtöinen toimintatapa vähentää tuotteiden kehityskustannuksia ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille pääsyä.


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007

Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007