VTT:n toiminnan suunnittelu ja seuranta vuoteen 2014 asti

 

​Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat:

  

Seurantatiedot:

 • VTT:n tilinpäätös
  Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.
  2014, 2013, 2012
 • Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot VTT:n tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)
  Valtion tulosohjaukseen liittyen ministeriö antaa julkisen kannanottonsa niistä tiedoista, jotka laitos esittää tilinpäätöksessään.
  2013, 2012, 2011

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat:

 • VTT:n toiminta- ja taloussuunnitelma
  Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään VTT:n tärkeimmät toimintapoliittiset linjaukset ja monivuotiset tulostavoitteet.
  2015 - 2018, 2014 – 2017, 2013 - 2016
 • VTT:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)
  Talousarvio ja lisätalousarviot ovat VTT:n omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
  2014, 2013, 2012
 • Muut:
  VTT:n katsaukset

Mittatekniikan keskuksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat vuoteen 2014 asti

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus MIKES yhdistyivät 1.1.2015, josta johtuen Mittatekniikan keskuksen asiakirjat on koottu alle.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat:

 

Seurantatiedot:

 • Mittatekniikan keskuksen tilinpäätös
  Mittatekniikan keskuksen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.
  2014, 2013, 2012
 • Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot Mittatekniikan keskuksen tilinpäätöksestä
  2013, 2012, 2011

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat:

 • Mittatekniikan keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma   
  Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on ministeriön laatima ennakkosuunnitelma, jota ei vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.
  2015-2018, 2014-2017, 2013-2016
 • Arvioinnit ja selvitykset
  Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00