Langattomien tietoliikennejärjestelmien tietoturva paremmaksi

VTT:n johdolla on kehitetty menetelmät tietoliikennejärjestelmien tietoturvan kattavaksi testaamiseksi. VTT:n ja suomalaisyritysten osaamisella on luotu tietoturvan testauskokonaisuus, jossa testataan uusia ja aiempia langattomia ja mobiileja tietoliikennejärjestelmiä ja näiden osia. Menetelmiä käyttäen suomalainen tietoturvaosaaminen lisää kansainvälistä kilpailukykyään.

VTT ja useat ohjelmistoalan testaukseen ja mittaukseen erikoistuneet yritykset ovat lisänneet toimintaansa tietoliikennejärjestelmien tietoturvan tutkimisessa ja kehittämisessä. Tutkijoiden ja yritysten tuotekehittäjien yhteistyöllä alan nykyisin hajanainen toiminta yhtenäistyy ja jäsentyy, ja suomalainen tietoturvaosaaminen tarjoaa uutta lisäarvoa.

Mobiilipalveluiden monimutkaisuus lisää haavoittuvuutta

Mobiilipalvelujen tietoturvan varmistaminen on yhä kovempi haaste, koska tietoliikennepalvelut, -verkot ja -laitteet ovat entistä monimutkaisempina yhä haavoittuvampia. Tietoturvaratkaisuja tarvitaan sekä tahattomia virhetoimintoja että todennäköisiä tahallisia väärinkäytösyrityksiä vastaan.

Haavoittuvuudet esiin järjestelmällisesti

VTT:n johtamassa hankkeessa on kehitetty järjestelmällisiä lähestymistapoja ja -menetelmiä tietoturvatestaustyökalujen käyttämiseen. Testaamalla kattavasti löydetään palveluista ja järjestelmistä mahdollisia tietoturvahaavoittuvuuksia, jotka voisivat johtaa tietoturvahyökkäyksiin. Uusien testausmenetelmien myötä osataan myös tarkentaa nykyaikaisten tietoliikennejärjestelmien tietoturvalle asetettavia vaatimuksia.

Kokonaisvaltainen näkökulma

VTT:n näkökulma tietoturvaan on kokonaisvaltainen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa yhdistetään eri alojen asiantuntijoiden osaamista, jotta voidaan kansallisesti fokusoitua tietoturva-analyyseihin ja -ratkaisuihin. Monimutkaiset tuotteet, palvelut ja tietoliikenneverkot ovat haaste tietoturvalle, koska aiemmin tietoturvaa on kehitetty pääosin suljetuille tietoverkoille. Markkinoiden kilpailutilanne kovine aikatauluvaatimuksineen lisää tietoturvauhkia. Lisäksi ICT-teknologian kasvu esimerkiksi teollisuusautomaatiossa tuo uusia tietoturvahaasteita.

Tietoturvatestauksen kehittämistyön ovat rahoittaneet Tekes, Codenomicon Oy, NetHawk Oy, Nixu Oy, Nokia Oyj ja VTT. Parhaillaan tutkitaan ja kehitetään menetelmiä, joilla parannetaan erityisesti palvelujen välitykseen käytettävien langattomien verkkojen tietoturvaa.

 


Lisätietoja
    • Reijo Savola

    • Tietoturvatutkimuksen koordinaattori
    • 020 722 2138

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.