Tutkimusmaisemat auttavat teknologian ennakoinnissa ja tutkimuksen kohdentamisessa

VTT on tehnyt Tekesin toimeksiannosta kansainvälistä tutkimusmaisemaa jäsentäviä www-palveluja, joita on hyödynnetty kansallisten teknologiaohjelmien suunnittelussa ja teknologiastrategioiden painopisteiden valinnoissa. Palvelut ovat käytännössä laajoja kansainvälisen tutkimuksen linkkisivustoja. Niistä käy selville kyseisten teknologia-alojen kansainväliset skenaariot, hankkeet, toimijat, markkinatutkimukset sekä julkaisu- ja patenttianalyysit.

Esimerkkejä teknologiaohjelmiin liittyvistä tutkimusmaisemista

CLIMBUS Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet 2004-2008

SymBio Biotekniikasta tuotantoon 2006-2010

VERSO Vertical Software Solutions 2006-2010

MASINA Koneenrakennuksen teknologiaohjelma 2002-2007

Nämä Tekesin asiakkaille suunnatut palvelut edistävät Suomen teollisuuden kansainvälistymistä ja auttavat kohentamaan teollisuuden kilpailukykyä. Niiden avulla yritykset voivat ennakoida teknologian kehitystä, verrata omaa tutkimustaan kansainvälisiin painopisteisiin, suunnata t&k-toimintaansa, verkottua globaalisti ja löytää yhteistyökumppaneita.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.