APROS-ohjelmisto on uudistettu tulevaisuuden ydinvoimaloiden simulointiin

APROS-simulointiohjelmistosta (Advanced Process Simulation Software) on julkistettu versio 5.08. Ohjelmistoa käytetään maailmalla laajalti erityisesti ydinvoimaloiden, mutta myös muiden teollisuusprosessien mallintamiseen ja optimointiin. APROS-ohjelmiston avulla voidaan simuloida kaikkein vaikeimpiakin prosessihäiriöitä.

Ohjelmiston pääsuunnittelijan, VTT:n johtavan tutkijan, tekn. toht. Kaj Juslinin mukaan APROS on kehitetty soveltuvaksi erityisesti uudentyyppisten voimaloiden analysoinnin tarpeisiin. Tällaisia ovat neljännen sukupolven ydinvoimalaitokset sekä bio- ja fossiilisia polttoaineita käyttävät puhdaspolttolaitokset.

APROS-versioon 5.08 on kehitetty useita uusia ominaisuuksia. Höyrytaulukkoja on laajennettu käsittämään ylikriittisiä paineita, jotka tulevat käyttöön uusissa nykyisiä tehokkaammissa voimalaitoksissa. Edellytykset on olemassa myös Gen4-laitoksilla tyypillisten jäähdytteiden ominaisuuksien laskemiseen kuten helium, natrium, lyijy ja suolat. Vedyn ja hiilivetyjen materiaaliominaisuudet ovat myös käytettävissä reaktioiden ja virtausten laskemiseksi uusissa synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksissa.

APROS tarjoaa käyttäjälle mallien perusrakenneosia, joita graafisesti yhdistämällä voi määritellä yksityiskohtaisia laajempia malleja. Esimerkiksi lämmön varaamiseen ja johtumiseen rakenteissa on olemassa sekä levy-, sylinteri- että pallomuotoisia rakenneosia. Määrittelyt voidaan taltioida ASCII-tiedostoihin APROS-määrittelykielellä ja tarvittaessa siirtää uusille ohjelmistoversioille, tietokoneille, tai käyttöjärjestelmille. Määrittelykieli mahdollistaa myös APROS-simulaattorin liittämisen muihin suunnittelutyökaluihin ja erityisesti uusiin semanttisiin prosessin ja automaation määrittelytietokantoihin.

Takana pitkä kehitystyö

APROS on käytössä 20 maassa. Sitä on viime aikoina hyödynnetty Suomessa Olkiluodon rakenteilla olevan EPR-laitoksen riippumattomissa analyysilaskelmissa sekä Loviisan ydinvoimalaitosten uuden digitaalisen automaatiojärjestelmän suunnittelussa. APROS-ohjelmistolla on lisäksi mm. toteutettu Venäjällä, Ruotsissa ja Kiinassa kehitettyjen ydinvoimalaitosten täysmittakaavaisia simulaattoreita. APROS on sekä merkittävien urakoitsijoiden ja insinööritoimistojen suunnittelutyökalu että prosessien toiminnan koulutustyökalu.

APROS on yli 20 vuoden jatkuvan ja suunnitelmallisen kehitystyön tulos. Tässä on voitu hyödyntää VTT:n asiantuntijoiden monipuolinen osaaminen. Kehitystyö on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä Fortumin kanssa. Ohjelmiston laatu on aina tarkoin todennettu ennen uuden version julkaisemista. Käyttäjät ovat vuosien mittaan antaneet arvokasta palautetta ja tuoneet esille uusia haasteita kehittäjille. Nyt on mm. esitetty tarve kehittää ennustavia simulaatiojärjestelmiä, jotka toimisivat sata kertaa tosiaikaa nopeammin.

 


Lisätietoja
    • Kaj Juslin

    • Johtava tutkija, tekn. toht.
    • 020 722 6422

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.