VTT ja kansainvälinen lääkeyritys Roche Diagnostics GmbH yhteistyöhön

VTT ja kansainvälinen lääkeyritys Roche Diagnostics GmbH ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka koskee yhtä Rochen kehittämää syöpälääkettä. Tutkimuksesta vastaavat VTT:n Turussa työskentelevät lääketieteellisen biotekniikan tutkijat. Yhteistyö antaa mahdollisuuksia uusien lääkeyhdisteiden kehittämiseen ja/tai uusien biomarkkereiden eli sairauden varhaisten ennusmerkkien löytämiseen elimistöstä.

Tutkimuksessa hyödynnetään VTT:n syöpätutkimukseen liittyvää erityisosaamista, kuten tehoseulontaa, RNA-interferenssitekniikkaa, solubiologiaa ja bioinformatiikkaa. Sopimus tukee VTT:n strategiaa kehittää yhteistyötä kansainvälisten lääketeollisuusyritysten kanssa. Se vahvistaa VTT:n tavoitteita kehittää ja markkinoida tieteellistä ja teknologista ydinosaamistaan lääkekehitysprosessissa.

VTT:n tavoitteet:

VTT:n tavoitteena on löytää syövän syntymekanismeihin ja leviämiseen liittyviä geenejä sekä lääkemolekyylejä, jotka estävät rinta- tai eturauhassyövän kasvua ja leviämistä. VTT:llä on erityisosaamista tietyillä lääkekehityksen keskeisillä alueilla, kuten RNA-interferenssitekniikassa, molekyylien tehoseulonnassa ja bioinformatiikassa. VTT:n lääketieteellisen biotekniikan tutkimukseen kuuluu uusien tutkimusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen lääkekehityksen ja diagnostiikan tarpeisiin. Tutkimuksen parissa työskentelee 85 henkilöä erilaisissa teknologia- ja lääkekehitysprojekteissa sekä syövän perustutkimuksessa. Projekteja rahoittavat muun muassa EU, tutkimussäätiöt ja Suomen Akatemia. Tutkimusorganisaatioon kuuluu kaksi EU:n Marie Curie Center of Excellence -tiimiä. VTT koordinoi myös Suomen Akatemian Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköä.

Roche:

Roche-yhtymän pääkonttori on Baselissa, Sveitsissä. Roche on yksi maailman johtavista terveydenhoitoon suuntautuneista organisaatioista lääke- ja diagnostiikka-alalla. Roche on maailman suurin biotekniikan alan yritys, jonka tuote- ja palveluinnovaatiot liittyvät sairauksien varhaiseen havaitsemiseen, niiden ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitamiseen. Tavoitteena on ihmisten terveyden ja elämän laadun parantaminen. Roche on maailman johtaja in-vitro-diagnostiikassa, syöpälääkityksessä ja elinsiirrännäisissä, virologian markkinajohtaja ja eräiden muiden hoitomuotojen aktiivinen kehittäjä (esimerkiksi autoimmuunisairaudet, tulehdukset, metabolinen oireyhtymä, keskushermoston sairaudet). Vuonna 2006 Pharmaceuticals-divisioonan myynti oli 33,3 miljardia Sveitsin frangia ja Diagnostics-divisioonan myynti 8.7 miljardia Sveitsin frangia. Rochella on tutkimus- ja kehityssopimuksia sekä strategisia liittoutumia useiden kumppaneiden kanssa (mm. Genentechin ja Chugain pääosakkuus) ja sen T&K-investoinnit ovat keskimäärin 7 miljardia Sveitsin frangia/vuosi. Maailmanlaajuisesti Roche-ryhmä työllistää noin 75 000 henkeä.

 


Lisätietoja
Katso myös

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.