Tehokkaampaa diagnostiikkaa VTT:n ja Kalifornian yliopiston (UC Berkeley) yhteistyönä

Painettua älykkyyttä analyysilaitteiden massatuotantoon

VTT ja Kalifornian yliopisto ovat käynnistäneet yhteishankkeen, joka tähtää edullisen diagnostiikkateknologian kehittämiseen. Tavoitteena on siirtää lasi- tai piipinnoille valmistettuja mikrosiruja laitteisiin, jotka soveltuvat rullalta-rullalle-painatustekniikan ansiosta massatuotantoon. Tekniikan avulla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti analysoida esimerkiksi viruksia, lääkeaineita tai ympäristömyrkkyjä.

Tutkijoiden haasteena on kehittää monikerrospainoteknologiaa materiaaleilla, jotka mahdollistavat 30 - 50 mikrometrin tarkkuuden sekä sopivat biologisten näytteiden analyysiin. Tutkimus liittyy VTT:n painetun älykkyyden tutkimuskokonaisuuteen.

VTT:n tutkijoita työskentelee projektin aikana yliopiston laboratoriossa Berkeleyssä. VTT:n tutkimusryhmä Suomessa tuottaa ja yhdistää eri komponentit, jotka testataan Berkeleyssä ja valmistetaan lopuksi VTT:llä. Hankkeessa on mukana kymmenen suomalaisyritystä.

VTT pyrkii projektin avulla lisäämään yhteistyötä Kalifornian ja Suomen tutkijoiden sekä alan yritysten välillä. Tavoitteena on tuottaa uutta teknologiaa ja tuotantoprosesseja suomalaiselle teollisuudelle.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.