Pääkirjoitus

Pitkän tähtäimen lääkekehitys tuottaa tulosta

img

Lääketieteellinen bioteknologia ja molekyylilääketiede ovat aloja, joilla suomalainen tutkimus- ja kehitystoiminta on voimakkaasti edennyt viime vuosina. Yli kymmenen vuotta sitten aloitettu voimakas kehitys alan kaupallistamiseksi on alkuvaiheen vaikeuksien jälkeen alkanut tuottaa paljon positiivisia näyttöjä.

Lääkekehitykseen vääjäämättä kuuluvat kliiniset kokeet vaativat aikaa, mutta vastaavasti markkinoille päässeen tuotteen elinkaari voi olla jopa kymmeniä vuosia. Lääkekehitykseen, bioteknologiaan ja niihin liittyvään tutkimustoimintaan kannattaa siis Suomessa voimakkaasti panostaa.

VTT:llä on jo pitkään ollut käynnissä lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon, kuten diagnostisten markkereiden kehitykseen ja sairaalatekniikkaan liittyviä hankkeita. Kuusi vuotta sitten Turkuun perustettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa lääketieteellisen bioteknologian yhteisprofessuuri. Lääketieteellisen biotekniikan osaamiskeskus on kasvanut nopeasti ja siitä on saatu runsaasti tieteellistä meriittiä. Osaamiskeskuksella on aktiivista yhteistyötä sekä kotimaisten yritysten että suurten kansainvälisten lääkeyritysten kanssa.

Lääketieteelliset sovellutukset ovat laaja alue ja VTT ei voi aina toimia näillä sektoreilla yksin. VTT liittyi hiljattain Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin (FIMM), jonka myötä saadaan synergiaa isoihin hankkeisiin ja infrastruktuurin kehittämiseen. Lääke- ja diagnostiikkasektorin merkitys VTT:n toiminnassa on voimakkaasti kasvanut viime vuosina, ja kasvun voidaan odottaa edelleen jatkuvan.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.