Uusia julkaisuja

Equipment hygiene and risk assessment measures as tools in the prevention of Listeria monocytogenes -contamination in food processes.
Aarnisalo, Kaarina
Espoo, VTT, 2007. 101 p. + app. 65 p. VTT Publications; 669.
ISBN 978-951-38-7069-0; 978-951-38-7070-6. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P669.pdf

Nordic ICT Foresight. Futures of the ICT environment and applications on the Nordic level.
Ahlqvist, Toni, Carlsen, Henrik, Iversen, Jonas, Kristiansen, Erns.
Espoo, VTT, 2007. 147 p. + app. 24 p. VTT Publications; 653
ISBN 978-951-38-7041-6, 978-951-38-7042-3. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P653.pdf

Fabrication of silicon and glass devices for microfluidic bioanalytical applications.
Kolari, Kai
Espoo, VTT, 2007. 100 p. + app. 72 p. VTT Publications; 670 (väitöskirja)
ISBN 978-951-38-7071-3, 978-951-38-7072-0.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P670.pdf

Moisture depth profiling in paper using near-infrared spectroscopy.
Paaso, Janne
Espoo, VTT, 2007. 193 p. + app. 6 p. VTT Publications; 664 (väitöskirja)
ISBN 978-951-38-7063-8; 978-951-38-7064-5. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P664.pdf

Challenges of software-hardware co-design. Prestudy in TWINS project.
Takalo, Juha, Kääriäinen, Jukka, Parviainen, Päivi, Ihme, Tuomas
Espoo, VTT, 2008. 45 p. + app. 2 p. VTT Working Papers; 91
ISBN 978-951-38-7150-5.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W91.pdf

Purification of pharmaceuticals and nutraceutical compounds by sub- and supercritical chromatography and extraction.
Alkio, Martti
Espoo, VTT, 2008. 84 p. + app. 42 p. VTT Publications; 673
ISBN 978-951-38-7077-5, 978-951-38-7078-2. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P673.pdf

Turvepohjaisen F-T-dieselin tuotannon ja käytön kasvihuonevaikutukset.
Kirkinen, Johanna; Soimakallio, Sampo; Mäkinen, Tuula; McKeough, Paterson; Savolainen, Ilkka
Espoo, VTT, 2007. 45 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 241.
ISBN 978-951-38-6976-2; 978-951-38-6978-6.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2418.pdf

Finnish research network for generation four nuclear energy systems.
Kyrki-Rajamäki, Riitta, Heikinheimo, Liisa, Hyvärinen, Juhani, Vuori, Seppo, Salomaa, Rainer, Auterinen, Iiro (eds.)
Espoo, VTT, 2008. 64 s. + liitt. 46 s. VTT Working Papers; 90
ISBN 978-951-38-7149-9.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W90.pdf

Wood chip production technology and costs for fuel in Namibia.
Leinonen, Arvo
Espoo, VTT, 2007. 66 p. + app. 21 p. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2417
ISBN 978-951-38-6974-8,978-951-38-6975-5.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2417.pdf

Kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet ja käyttö. Selvitys kierrätyspolttoaineiden laatuominaisuuksista ja soveltuvuudesta leijupolttoon (Solid recovered fuels, quality analyses and combustion experiences).
Vesanto, Petri, Hiltunen, Matti, Moilanen, Antero, Kaartinen, Tommi, Laine-Ylijoki, Jutta, Sipilä, Kai, Wilén, Carl
Espoo, VTT, 2007. 55 s. + liitt. 4 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2416
ISBN 978-951-38-6972-4.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2416.pdf

Sulfaatinpelkistyksen hyödyntäminen happamien kaivosvesien käsittelyssä. Opas louhoskäsittelyn hallintaan (In Situ Treatment of Acid Mine Drainage by Sulphate Reducing Bacteria. Guide to the pit lake treatment).
Vestola, Elina, Mroueh, Ulla-Maija
Espoo, VTT, 2008. 58 s. + liitt. 13 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2422
ISBN 978-951-38-6983-0, 978-951-38-6984-7.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2422.pdf

The characteristics of usable room temperature control.
Karjalainen, Sami
Espoo, VTT, 2007. 133 p. + app. 71 p. VTT Publications; 662 (väitöskirja)
ISBN 978-951-38-7059-1; 978-951-38-7060-7.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P662.pdf

Innovaatioita edistämässä. Lähtökohtia ja ajatuksia rakennus- ja infra-alan hankintamallien kehittämiseen.
Lahdenperä, Pertti
Espoo, VTT, 2007. 74 s. VTT Working Papers; 87
ISBN 978-951-38-6638-9.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W87.pdf

Safe and joyful cycling for senior citizens.
Leden, Lars
Espoo, VTT, 2008. 59 p. + app. 15 p. VTT Working Papers; 92
ISBN 978-951-38-7151-2.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W92.pdf

Strength of Finnish grown timber.
Ranta-Maunus, Alpo
Espoo, VTT, 2007. 60 p. + app. 3 p. VTT Publications; 668
ISBN 978-951-38-7067-6; 978-951-38-7068-3.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P668.pdf

Esiselvitys katsastustoiminnan vaikutuksista liikenneturvallisuuteen.
Rajamäki, Riikka, Innamaa, Satu, Peltola, Harri
Helsinki, Ajoneuvohallintokeskus, 2008. 46 s. + liitt. 4 s. Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä; 6/2007
ISBN 978-952-5324-38-9.
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/99444215-9D6D-4E1F-BA4F-46308F0CC50D/0/AKE607Katsastuksenvaikutusliikenneturvallisuuteen.pdf

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi (Impacts of Matka.fi journey planner service).
Räsänen, Jukka, Järvi, Tuuli, Estlander, Katja, Eckhardt, Jenni, Hiljanen, Harri
Espoo, VTT, 2007. 30 s. + liitt. 38 s. VTT Working Papers; 86
ISBN 978-951-38-6637-2. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W86.pdf

Kuution kokoaminen AR-teknologian avulla (Assembling a cube with AR technology).
Sääski, Juha, Salonen, Tapio, Liinasuo, Marja
Espoo, VTT, 2008. 27 s. + liitt. 1 s. VTT Working Papers; 89
ISBN 978-951-38-7148-2. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W89.pdf

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan - Haasteena kannattava kasvu.
Grönroos, Christian, Hyötyläinen, Raimo, Apilo, Tiina & al.
Helsinki, Teknologiainfo Teknova Oy, 2008. 172 s.
ISBN 978-951-817-941-5
http://www.teknologiainfo.net/default.asp?docId=12360&productId=14848

Johda innovaatioita.
Apilo, Tiina, Taskinen, Tapani, Salkari, Iiro
Helsinki, Talentum, 2007. 260 s.
ISBN 978-952-14-1126-7
https://www.talentumshop.fi/talecom/tuoteinfo/978-952-14-1126-7&stats=kirja2

Managing Service Business – Winning best practices and success stories.
Salkari, Iiro, Salminen, Vesa, Pylkkänen, Juhani
Helsinki, Finland, 2007: The Federation of Finnish Technology Industries (Teknova); 33. 
ISBN 978-951-817-942-2.
http://www.bestserv.fi/files/bestserv_managing_service_business.pdf

Making sense of innovation management.
Kettunen, Jari, Ilomäki, Sanna-Kaisa, Kalliokoski, Petri
Helsinki, 2008: Teknologiateollisuus ry. (Teknova). 230 s.
ISBN 978-951-956-9
http://www.teknologiainfo.net/default.asp?docId=12360&productId=14992

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.