New publications

Equipment hygiene and risk assessment measures as tools in the prevention of Listeria monocytogenes -contamination in food processes. 
Aarnisalo, Kaarina
Espoo, VTT, 2007. 101 p. + app. 65 p. VTT Publications; 669.
ISBN 978-951-38-7069-0; 978-951-38-7070-6. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P669.pdf

Nordic ICT Foresight. Futures of the ICT environment and applications on the Nordic level. 
Ahlqvist, Toni, Carlsen, Henrik, Iversen, Jonas, Kristiansen, Erns.
Espoo, VTT, 2007. 147 p. + app. 24 p. VTT Publications; 653
ISBN 978-951-38-7041-6, 978-951-38-7042-3. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P653.pdf

Fabrication of silicon and glass devices for microfluidic bioanalytical applications.
Kolari, Kai
Espoo, VTT, 2007. 100 p. + app. 72 p. VTT Publications; 670 (väitöskirja)
ISBN 978-951-38-7071-3, 978-951-38-7072-0.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P670.pdf

Moisture depth profiling in paper using near-infrared spectroscopy. 
Paaso, Janne
Espoo, VTT, 2007. 193 p. + app. 6 p. VTT Publications; 664 (väitöskirja)
ISBN 978-951-38-7063-8; 978-951-38-7064-5. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P664.pdf

Challenges of software-hardware co-design. Prestudy in TWINS project.
Takalo, Juha, Kääriäinen, Jukka, Parviainen, Päivi, Ihme, Tuomas
Espoo, VTT, 2008. 45 p. + app. 2 p. VTT Working Papers; 91
ISBN 978-951-38-7150-5.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W91.pdf

Purification of pharmaceuticals and nutraceutical compounds by sub- and supercritical chromatography and extraction. 
Alkio, Martti
Espoo, VTT, 2008. 84 p. + app. 42 p. VTT Publications; 673
ISBN 978-951-38-7077-5, 978-951-38-7078-2. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P673.pdf

Turvepohjaisen F-T-dieselin tuotannon ja käytön kasvihuonevaikutukset. 
Kirkinen, Johanna; Soimakallio, Sampo; Mäkinen, Tuula; McKeough, Paterson; Savolainen, Ilkka
Espoo, VTT, 2007. 45 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 241.
ISBN 978-951-38-6976-2; 978-951-38-6978-6.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2418.pdf

Finnish research network for generation four nuclear energy systems. 
Kyrki-Rajamäki, Riitta, Heikinheimo, Liisa, Hyvärinen, Juhani, Vuori, Seppo, Salomaa, Rainer, Auterinen, Iiro (eds.)
Espoo, VTT, 2008. 64 s. + liitt. 46 s. VTT Working Papers; 90
ISBN 978-951-38-7149-9.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W90.pdf

Wood chip production technology and costs for fuel in Namibia. 
Leinonen, Arvo
Espoo, VTT, 2007. 66 p. + app. 21 p. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2417
ISBN 978-951-38-6974-8,978-951-38-6975-5.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2417.pdf

Kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet ja käyttö. Selvitys kierrätyspolttoaineiden laatuominaisuuksista ja soveltuvuudesta leijupolttoon (Solid recovered fuels, quality analyses and combustion experiences). 
Vesanto, Petri, Hiltunen, Matti, Moilanen, Antero, Kaartinen, Tommi, Laine-Ylijoki, Jutta, Sipilä, Kai, Wilén, Carl
Espoo, VTT, 2007. 55 s. + liitt. 4 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2416
ISBN 978-951-38-6972-4.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2416.pdf

Sulfaatinpelkistyksen hyödyntäminen happamien kaivosvesien käsittelyssä. Opas louhoskäsittelyn hallintaan (In Situ Treatment of Acid Mine Drainage by Sulphate Reducing Bacteria. Guide to the pit lake treatment). 
Vestola, Elina, Mroueh, Ulla-Maija
Espoo, VTT, 2008. 58 s. + liitt. 13 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2422
ISBN 978-951-38-6983-0, 978-951-38-6984-7.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2422.pdf

The characteristics of usable room temperature control.
Karjalainen, Sami
Espoo, VTT, 2007. 133 p. + app. 71 p. VTT Publications; 662 (väitöskirja)
ISBN 978-951-38-7059-1; 978-951-38-7060-7.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P662.pdf

Innovaatioita edistämässä. Lähtökohtia ja ajatuksia rakennus- ja infra-alan hankintamallien kehittämiseen. 
Lahdenperä, Pertti
Espoo, VTT, 2007. 74 s. VTT Working Papers; 87
ISBN 978-951-38-6638-9.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W87.pdf

Safe and joyful cycling for senior citizens. 
Leden, Lars
Espoo, VTT, 2008. 59 p. + app. 15 p. VTT Working Papers; 92
ISBN 978-951-38-7151-2.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W92.pdf

Strength of Finnish grown timber. 
Ranta-Maunus, Alpo
Espoo, VTT, 2007. 60 p. + app. 3 p. VTT Publications; 668
ISBN 978-951-38-7067-6; 978-951-38-7068-3.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P668.pdf

Esiselvitys katsastustoiminnan vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. 
Rajamäki, Riikka, Innamaa, Satu, Peltola, Harri
Helsinki, Ajoneuvohallintokeskus, 2008. 46 s. + liitt. 4 s. Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä; 6/2007
ISBN 978-952-5324-38-9.
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/99444215-9D6D-4E1F-BA4F-46308F0CC50D/0/AKE607Katsastuksenvaikutusliikenneturvallisuuteen.pdf

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi (Impacts of Matka.fi journey planner service). 
Räsänen, Jukka, Järvi, Tuuli, Estlander, Katja, Eckhardt, Jenni, Hiljanen, Harri
Espoo, VTT, 2007. 30 s. + liitt. 38 s. VTT Working Papers; 86
ISBN 978-951-38-6637-2. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W86.pdf

Kuution kokoaminen AR-teknologian avulla (Assembling a cube with AR technology). 
Sääski, Juha, Salonen, Tapio, Liinasuo, Marja
Espoo, VTT, 2008. 27 s. + liitt. 1 s. VTT Working Papers; 89
ISBN 978-951-38-7148-2. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W89.pdf

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan - Haasteena kannattava kasvu. 
Grönroos, Christian, Hyötyläinen, Raimo, Apilo, Tiina & al.
Helsinki, Teknologiainfo Teknova Oy, 2008. 172 s.
ISBN 978-951-817-941-5
http://www.teknologiainfo.net/default.asp?docId=12360&productId=14848

Johda innovaatioita. 
Apilo, Tiina, Taskinen, Tapani, Salkari, Iiro
Helsinki, Talentum, 2007. 260 s.
ISBN 978-952-14-1126-7
https://www.talentumshop.fi/talecom/tuoteinfo/978-952-14-1126-7&stats=kirja2

Managing Service Business – Winning best practices and success stories. 
Salkari, Iiro, Salminen, Vesa, Pylkkänen, Juhani
Helsinki, Finland, 2007: The Federation of Finnish Technology Industries (Teknova); 33. 
ISBN 978-951-817-942-2.
http://www.bestserv.fi/files/bestserv_managing_service_business.pdf

Making sense of innovation management. 
Kettunen, Jari, Ilomäki, Sanna-Kaisa, Kalliokoski, Petri
Helsinki, 2008: Teknologiateollisuus ry. (Teknova). 230 s.
ISBN 978-951-956-9
http://www.teknologiainfo.net/default.asp?docId=12360&productId=14992

 


Additional information

VTT is an impartial expert organisation. Its objective is to develop new technologies, create new innovations and value added thus increasing customer's competencies. With its know how VTT produces research, development, testing and information services to public sector and companies as well as international organisations.