Uutiskirje

02 | 2006


Lääketieteelliset etäpalvelut saataville maailmanlaajuisesti ajasta ja paikasta riippumatta

Elämänlaatu paranee ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät

Uuden teknologian ja liiketoimintamallin ansiosta lääketieteelliset palvelut ovat saatavilla maailmanlaajuisesti ajasta, paikasta ja tietoteknisistä järjestelmistä riippumatta. Tietotekniset ratkaisut mahdollistavat asiakkaille entistä nopeamman ja luotettavamman lääkärin konsultaation mistä päin maailmaa tahansa. Järjestelmää kokeillaan jo käytännössä: Suomessa selvitetään akuutin sydäninfarktin lääketieteellisiä etähoitoratkaisuja ja Singaporessa pyritään tukemaan ikääntyvien ja vajaakuntoisten itsenäistä elämää.

Lue lisää

St1 aloittaa kotimaisen etanolin tuotannon VTT:n kehittämällä menetelmällä

Älykäs teknologia mahdollistaa kannattavan ympäristömyötäisen liiketoiminnan

Energiayhtiö St1 on päättänyt aloittaa oman etanolin valmistuksen Suomessa. Tuotanto perustuu VTT:n kehittämään prosessiin, jolla etanolia valmistetaan kotimaisessa elintarviketeollisuudessa syntyvistä jätteistä niiden syntypaikalla. Uudella menetelmällä etanolin valmistus on kannattavaa pienessäkin mittakaavassa.

Lue lisää

Läpimurto ohjelmistojen tuotekehitysteknologiassa

Ketterillä menetelmillä saatavissa jopa 70 prosentin säästöt

VTT:n läpimurto niin kutsuttujen ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien (Agile Software Development) kehittämisessä merkitsee käänteen tekevää parannusta suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kannattavuudelle. Uudet menetelmät mahdollistavat huomattavasti joustavamman ja tehokkaamman tuotekehitysprosessin, koska menetelmällä voi tehdä muutoksia ohjelmistoihin jokaisessa prosessin vaiheessa. Tulokset ovat niin merkittäviä, että ne voivat lisätä tarvetta siirtää ohjelmistoteollisuuden tuotantoa takaisin Suomeen halventuvien tuotantokustannuksien takia.

Lue lisää

Ajastinpiirin kvartsi korvattiin piillä

Elektroniikka voidaan kutistaa yhä pienempään kokoon

Uusi ajastinpiiri on sata kertaa pienempi kuin perinteinen kvartsikide. Kvartsin korvaaminen piillä avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia elektroniikkalaitteiden koon ja painon pienentämiseen sekä suorituskyvyn parantamiseen. Erityisesti laite helpottaa langattoman elektroniikan toteutusta. Esimerkiksi yhä ohuempiin älykortteihin saadaan mahtumaan näppäimiä, biometrisia tunnistimia ja tarkka kello. VTT kehitti uuden teknologian yhteistyössä VTI Technologies Oy:n kanssa.

Lue lisää

VTT ja teollisuus kehittävät päästötöntä energiateknologiaa

Hiilen polton päästöt kuriin

VTT kehittää teknologiaa, jolla hiiltä sisältävät polttoaineet voidaan hyödyntää energiantuotannossa entistä tehokkaammin ja jopa niin, että hiilidioksidia ei pääse ilmaan lainkaan. Uudessa teknologiassa fossiilinen polttoaine poltetaan ilmasta erotetulla puhtaalla hapella. Savukaasu on lähes pelkästään hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi voidaan jäähdytyksen jälkeen nesteyttää ja varastoida geologisiin muodostumiin.

Lue lisää

T&K-investoinneilla selvä yhteys kansakuntien taloudelliseen kehitykseen

Tuottoaste kymmeniä prosentteja

T&K-investoinneilla on selvä yhteys niin yritysten, toimialojen kuin kansakuntien taloudelliseen kehitykseen, todettiin VTT:n teknologiainvestointien vaikutuksia arvioineessa seminaarissa. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori perääkin nyt entistä määrätietoisempaa T&K-investointipolitiikkaa suomalaisen kilpailukyvyn varmistamiseksi globalisoituvilla markkinoilla.

Lue lisää


VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.