Uutiskirje

02 | 2006


Lääketieteelliset etäpalvelut saataville maailmanlaajuisesti ajasta ja paikasta riippumatta

Elämänlaatu paranee ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät

Uuden teknologian ja liiketoimintamallin ansiosta lääketieteelliset palvelut ovat saatavilla maailmanlaajuisesti ajasta, paikasta ja tietoteknisistä järjestelmistä riippumatta. Tietotekniset ratkaisut mahdollistavat asiakkaille entistä nopeamman ja luotettavamman lääkärin konsultaation mistä päin maailmaa tahansa. Järjestelmää kokeillaan jo käytännössä: Suomessa selvitetään akuutin sydäninfarktin lääketieteellisiä etähoitoratkaisuja ja Singaporessa pyritään tukemaan ikääntyvien ja vajaakuntoisten itsenäistä elämää.

VTT:n ja A*Starin sekä Emtelen, Comptelin ja Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sydänkeskuksen yhteistyön tuloksena kehitetty uusi tietotekninen palveluympäristö on muunneltava, avoin ja turvallinen. Se mahdollistaa jo olemassa olevien, keskenään erilaisten laitteiden, sovellusten ja järjestelmien yhteensopivuuden, mikä edistää lääketieteellisten palveluntarjoajien yhteydenpitoa ja keskustelua maailmanlaajuisesti. Internet-pohjaisen tiedonsiirron ansiosta lääkärin konsultaatio sujuu entistä nopeammin, luotettavammin ja kustannustehokkaammin etäjärjestelmän välityksellä. Palvelu takaa keskeytyksettömän hoidon kotona ja matkoilla, kun lääkärit voivat valvoa potilaan tilaa missä ja milloin vain.

Koti- ja etähoidon lisääminen helpottaisi pulaa hoitopaikoista

Uudet etävalvontaratkaisut parantavat myös säännöllistä lääkärin tarkkailua tarvitsevan elämänlaatua, sillä hoidon saaminen ei aina edellytä sairaalassa oloa. Vanhuksia ja jatkuvaa sairaanhoitoa tarvitsevia voidaan hoitaa kotona, joten sairaaloista vapautuu hoitohenkilökuntaa ja -paikkoja. Tietotekninen järjestelmä valvoo mm. reaaliajassa potilaan verenpainetta, verensokerin tasoa ja sydänkäyrää. Yksilöidyt lääketieteelliset ratkaisut ja nopea hoito hätätilanteissa parantavat palvelun käytettävyyttä ja turvallisuutta niin kodin, sairaalan, terveyskeskuksen kuin ambulanssinkin välillä.

Pilottihankkeena akuuttien sydänsairauksien etähoito Tampereella

Ensimmäinen pilottihanke kokoaa yhteen kaikki palveluliiketoiminnan käynnistämiseen tarvittavat osapuolet. VTT:n lisäksi Suomesta hankkeeseen osallistuvat Emtele, Comptel sekä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sydänkeskus, aluehälytyskeskus ja laitevalmistajat. Globaali operaattori huolehtii Internet-verkosta ja luotettavasta tiedonsiirrosta. Osapuolet kehittävät yhdessä maailmanlaajuista etälääketieteellistä palvelua akuutteja EKG-analyysejä ja hoito-ohjeita varten. Palvelua testaan ensimmäiseksi sydänkeskuksen omalla toiminta-alueella Tampereella. Aluehälytyskeskukset, pienet sairaalat sekä hoitohenkilöstön kannettavat laitteet liitetään sydänkeskuksen hoitoketjuun niin, että hoidollista konsultaatiota voidaan hätätapauksissa antaa nopeasti etäpalveluna.

Tietoteknisten palvelujen tarve terveydenhuollossa kasvaa. Kansalaiset etsivät entistä yksilöllisempää hoitoa ja parempaa palvelua. Samalla väestön ikääntyminen ja krooniset sairaudet lisäävät merkittävästi hoitokertojen määrää ja terveydenhuollon kustannuksia. Suomessa tämän kehityksen arvioidaan olevan voimakkainta koko Euroopassa. Tätä nykyä noin 50 % maamme väestöstä on työikäisiä. Vuonna 2030 työikäisiä on vain 23 % koko väestöstä. Jotta nopeasti kasvavat terveydenhuoltokulut voitaisiin pitää kurissa, hoitoprosesseja pitäisi kehittää entistä tehokkaammiksi.

Pohjana digitaalisten hoitotietojen standardisointi ja avoimet liittymät

Uusien hoitomuotojen toteuttamisen esteenä ovat tähän asti olleet yritysten ja yhteisöjen sovelluskohtaiset IT-järjestelmät ja laitteet sekä standardisoimaton diagnostisen tiedon käsittely. Uuden teknologian kehittyminen edellyttää sitä, että organisaatiot tuottavat yhdenmukaista digitaalista tietoa, jota voidaan vaihtaa maailmanlaajuisesti eri organisaatioiden välillä. Saumaton tietovirta ja avoimet liittymät muodostavat pohjan menestyksekkäille ja tehokkaille palveluille.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.