Uutiskirje

02 | 2006


Uudella valmistusmenetelmällä ja optiikalla turvallisempi ja energiatehokkaampi kosketusvapaa pesuallashana

Tuloksena kannattava tuotanto ja kilpailukykyinen tuote

Suomalainen vesikalustevalmistaja Oras on kehittänyt VTT:n kanssa uuden kosketusvapaan pesuallashanan. Uusilla teknisillä ratkaisuilla kohteen etäisyyden tunnistus voidaan toteuttaa nyt entistä tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Käyttäjäystävällinen uutuushana sijoittuu vipuhanojen kanssa lähes samaan hintaluokkaan.

Aikaisempaa tarkempi tunnistus pohjautuu kohteen etäisyyden mittaukseen, kun se aikaisemmissa malleissa perustui heijastuneen valon määrään, joka on voimakkaasti riippuvainen kohteen ominaisuuksista. Nyt kehitetty tunnistin havaitsee entistä tarkemmin värien, valaistuksen ja pintojen erilaisuudet. Parantuneen tunnistuksen ansiosta veden juoksutus pystytään ohjaamaan tarkemmin kuin vanhoissa hanoissa.

Lisää käsienpesun turvallisuutta

Kosketusvapaa hana lisää käsienpesun turvallisuutta pienten lasten ja ikääntyneiden käytössä, sillä vesi ei vahingossa tule liian kuumaksi eikä hana jää vuotamaan, mikä säästää myös energiaa. Veden lämpötila voidaan uuden sukupolven hanassa säätää sopivaksi. Kestävällä Litium-paristolla toimiva hana on helppo asentaa pesualtaaseen entisen vipuhanan tilalle.

Kannattavan tuotannon taustalla edistyksellinen valmistusmenetelmä

Etäisyyttä mittaavaa tunnistustekniikkaa on sovellettu aikaisemminkin mm. kameroiden automaattisiin tarkennusjärjestelmiin, mutta sen ongelmana ovat olleet korkeat valmistuskustannukset. Oras asetti selkeät kustannustavoitteet, joilla tunnistimen valmistus olisi kannattavaa, ja VTT:n kanssa tehdyllä kehitystyöllä nämä tavoitteet saavutettiin. Valmistuskustannusten alenemisen takana on tunnistimen optiikan integrointi osaksi sen mekaanista rakennetta ruiskuvalussa. Valmistusmenetelmän konsepti ja optiikan mitoitus on kehitetty VTT:llä. Oras on vastannut sensorin elektroniikan, mekaniikan ja kokoonpanon suunnittelusta sekä toteutuksesta alihankkijoidensa tuella.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.