Uutiskirje

02 | 2006


VTT ja Posti tiivistävät yhteistyötään

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuuden teknologioiden avulla

VTT ja Suomen Posti Oyj tiivistävät tutkimus- ja kehitysyhteistyötään. Uusi yhteistyösopimus avaa Postille mahdollisuuden hyödyntää VTT:n monialaista osaamista älykkään logistiikan teknologiahankkeissa. Ensimmäiset yhteiset hankkeet liittyvät RFID- ja automaatioteknologioihin.

Posti on älykkään logistiikan palveluyritys, joka panostaa vahvasti uusiin teknologioihin. Teknisiä kehityshankkeita koordinoivan Postin Teknologiakeskuksen fokus on lähitulevaisuuden uusissa bisnesmahdollisuuksissa.

Verkottuminen VTT:n kaltaisten tutkimuspartnereiden kanssa auttaa Postia luotaamaan tulevaisuuden teknologioita. Postin intressissä ovat niin tuotantoteknologian kuin sähköisen viestinnän uudet mahdollisuudet.

VTT tarjoaa Postin käyttöön kansainvälisesti arvostettua osaamista mm. tieto- ja viestintäteknologian ja logistiikan sekä innovaatiojohtamisen alueilla.

Tulevaisuuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet yhdistettynä tietoon markkinoiden muutoksista tarjoavat erinomaisen lähtökohdan uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyö Postin kanssa on VTT:lle luontevaa, koska yritys on edelläkävijä teknologioiden hyödyntäjänä logistiikan kehittämisessä.

Osapuolet tekevät jo konkreettista yhteistyötä mm. RFID-teknologian, jakeluautomaation ja käytettävyyden alueilla.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.