Uutiskirje

02 | 2006


St1 aloittaa kotimaisen etanolin tuotannon VTT:n kehittämällä menetelmällä

Älykäs teknologia mahdollistaa kannattavan ympäristömyötäisen liiketoiminnan

Energiayhtiö St1 on päättänyt aloittaa oman etanolin valmistuksen Suomessa. Tuotanto perustuu VTT:n kehittämään prosessiin, jolla etanolia valmistetaan kotimaisessa elintarviketeollisuudessa syntyvistä jätteistä niiden syntypaikalla. Uudella menetelmällä etanolin valmistus on kannattavaa pienessäkin mittakaavassa.

St1:n ja VTT:n yhteisyritys St1 Biofuels Oy valmistelee parhaillaan etanolin tuotannon käynnistämistä, ja ensimmäiset tuotantolaitokset on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tämän vuoden lopussa.

Ympäristön kuormitus vähenee monin tavoin

Etanoli tuotetaan elintarviketeollisuuden jätteistä niiden syntypaikoilla. Etanolin tuotantoprosessi, polttoainekuljetuksiin yhdistetty logistiikka ja käyttö polttoaineissa vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Samalla se tarjoaa uuden ratkaisun elintarviketeollisuuden jätteiden käsittelyyn ja vähentää jätemäärää huomattavasti.

- St1:n etanolin tuotanto tulee vastaamaan noin kahden prosentin osuutta Suomessa myytävän bensiinin kokonaismäärästä. Se yltää jo yksinään toteuttamaan yli puolet kauppa- ja teollisuusministeriön biopolttoainekomponenttien käytölle kaavailemista tavoitteista, toteaa St1:n toimitusjohtaja Juha Kokko.

Kioton sopimus sekä EU:n polttoaineita ja jätteiden käsittelyä koskevat direktiivit edellyttävät Suomelta merkittäviä toimenpiteitä, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. St1:n etanolintuotannon käynnistämisen taustalla on halu vauhdittaa omalta osaltaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Teknologiassa vientipotentiaalia

St1 Biofuelsin etanolin tuotanto perustuu VTT:n kehittämään prosessiin, jonka avulla etanolin valmistus on kannattavaa pienessäkin mittakaavassa jätteiden syntypaikoilla. St1 käyttää tuottamansa etanolin ainakin alkuvaiheessa omilla asemillaan myytäviin polttoaineisiin, mutta tuotannon laajentaminen kansainvälisille markkinoille kiinnostaa.

- Etanolin maailmanmarkkinahintojen ja jätteenkäsittelykustannusten kasvunäkymien vuoksi ainutlaatuisen tuotantokonseptin hyödyntäminen ulkomailla kiinnostaa. Kiinnostusta on erityisesti maissa, joissa väestön määrä ja siten myös syntyvän jätteen määrä on suuri, menetelmän kehittäjä ja St1 Biofuelsin toimitusjohtaja Antti Pasanen arvioi.

 


Lisätietoja
  • Antti Pasanen
  • Toimitusjohtaja, St1 Biofuels Oy
  • 040 762 1388

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.