Uutiskirje

02 | 2006


Läpimurto ohjelmistojen tuotekehitysteknologiassa

Ketterillä menetelmillä saatavissa jopa 70 prosentin säästöt

VTT:n läpimurto niin kutsuttujen ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien (Agile Software Development) kehittämisessä merkitsee käänteen tekevää parannusta suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kannattavuudelle. Uudet menetelmät mahdollistavat huomattavasti joustavamman ja tehokkaamman tuotekehitysprosessin, koska menetelmällä voi tehdä muutoksia ohjelmistoihin jokaisessa prosessin vaiheessa. Tulokset ovat niin merkittäviä, että ne voivat lisätä tarvetta siirtää ohjelmistoteollisuuden tuotantoa takaisin Suomeen halventuvien tuotantokustannuksien takia.

VTT:n Mobile-D™ -nimisellä ketterällä menetelmällä saavutettuja tuloksia on siirretty nopealla tahdilla teollisuuteen. Ohjelmistoteollisuuden piloteissa Mobile-D™:llä on säästetty jopa 70 prosenttia tuotevalmistuksen kustannuksissa sekä uusien tuotteiden markkinoille pääsemisen aikatauluissa.

Työskentelytapojen taustalla uusi ajatusmalli

Ketterät menetelmät ovat työskentelytapoja, joilla tehostetaan ohjelmistotuotantoa ja kehitetään ohjelmistot vastaamaan paremmin asiakkaan todellisia tarpeita. Tuottavuus ja ohjattavuus on nostettu entistä keskeisempään asemaan, koska maailma muuttuu kiivaassa tahdissa ja asiakkaan tarpeet sen mukana.

Ketterät menetelmät ovat rynnistäneet ohjelmistoalalle parin viime vuoden aikana. Menetelmän tärkein uusi tekijä on koko organisaation läpileikkaava uusi ajattelumalli, jossa arvot, periaatteet ja käytäntö kohtaavat saumattomasti. Tällaista ei ohjelmistoalallakaan ole aiemmin pystytty selvästi tekemään.

Ohjelmistoteollisuuden tuotantoa takaisin Suomeen?

Suomen ohjelmistoteollisuutta uhkaa tuotannon siirtyminen halpoja tuotantokustannuksia tarjoaviin maihin, joten uusia innovaatioita ja ohjelmistojen toiminta- ja kehitysmalleja on omaksuttava ripeästi käyttöön. Ketterän ohjelmistotuotannon menetelmillä suomalaisilla yrityksillä on entistä paremmat kilpailumahdollisuudet alan globaalilla kilpailukentällä.

VTT:n johdolla kehitetään eurooppalaisessa 9 maan ja 22 organisaation projektissa uusia ketteriä menetelmiä, joilla voidaan tehostaa sulautettujen ohjelmistojen tuotekehitystä. Suomesta ovat mukana VTT:n lisäksi Nokia Oyj, F-Secure Oyj ja Hantro Products Oy. Sulautettuja järjestelmiä ovat esimerkiksi kotitalouksien teknologiasovellukset, joissa yhdistyy useita tekniikoita kuten elektroniikkaa, ohjelmistoja ja tietokonetekniikkaa.

VTT järjesti alan suurimpiin kuuluvan kansainvälisen XP2006-konferenssin http://www.xp2006.org kesäkuussa Oulussa, jossa esiteltiin ketterien menetelmien tutkimuksen ja soveltamisen tuloksia.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.