Uutiskirje

02 | 2006


SoluCel Oy kehittää ja tuottaa kasviperäisiä lääkkeitä kasvisoluissa

VTT lääkebisnekseen yhdessä belgialaisen tutkimuskumppaninsa kanssa

VTT:n ja Flandersin Bioteknologian Instituutin (VIB) tutkijoiden yhteistyössä kehittämä SoluCel-teknologia mahdollistaa kasviperäisten lääkeaineiden merkittävän tuotannon tehostamisen sekä aivan uusien kasviperäisten lääkkeiden kehittämisen. Tutkimusorganisaatiot näkevät uuden teknologian niin lupaavana, että ovat perustaneet SoluCel-teknologian kaupallistamiseksi uuden suomalais-belgialaisen yrityksen, SoluCel Oy:n.

VTT:n ja VIB:n yhdessä perustama ja omistama espoolainen SoluCel Oy kehittää kansainväliselle lääketeollisuudelle entistä tehokkaampia menetelmiä markkinoilla olevien kasviperäisten lääkeaineiden tuottamiseksi. Yritys myös hyödyntää teknologiaansa ja osaamistaan uusien kasviperäisten lääkkeiden löytämiseksi. Yrityksen perustaminen tukee VTT:n ottamaa entistä vahvempaa roolia omien tutkimustulostensa kaupallistajana.

SoluCel-teknologialla on uraa uurtava merkitys kasviperäisten lääkkeiden tuotannossa. Uudella teknologialla on tuotettu myös suuri määrä tietoa lääkekasvien perimästä, mikä helpottaa uusien lääkkeiden löytämistä.

Kasviperäiset lääkkeet usein kasvien omia puolustusaineita

Neljännes käyttämistämme lääkkeistä on peräisin luonnosta. Kasviperäisten lääkkeiden maailmanlaajuinen vuosimyynti on jo noin 33 miljardia euroa.

Kasviperäiset lääkkeet ovat usein kasvien omia puolustusaineita, joita kasvit käyttävät oman terveytensä vaalimiseen. Näitä aineita, ns. sekundaarimetaboliitteja, muodostuu kasveissa luonnossa kuitenkin vain pieniä määriä.

1980-luvulta lähtien tutkijat ovat maailmanlaajuisesti panostaneet vahvasti tutkimukseen, joka johtaisi kasvisolujen käyttöön tehokkaina lääkeaineiden tuottajina, samoin kuin mikrobeja on hyödynnetty esimerkiksi antibioottien tuotannossa jo vuosikymmeniä.

VTT:n johtava tutkija, dosentti Kirsi-Marja Oksman-Caldenteyn ja VIB:n tutkimusjohtajan, professori Dirk Inzėn tutkimusryhmien yhteistyössä kehittämän SoluCel-teknologian avulla kasvisoluista pystytään tuottamaan tulevaisuudessa kasviperäisiä lääkeaineita paljon tehokkaammin ja enemmän kuin luonnossa kasvavista kasveista.

Teknologian merkittävyyttä kuvaa se, että Amerikan Tiedeakatemian kansainvälinen tiedejulkaisu PNAS julkaisi VTT:n ja VIB:n tutkijoiden viimeisimmät tulokset, jotka vahvistavat tämän uuden teknologian uraa uurtavan merkityksen kasviperäisten lääkkeiden tuotannossa.

Flandersin Bioteknologian Instituutti (VIB)

VIB, Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology on tutkimusinstituutti, jonka palveluksessa 850 tutkijaa neljästä eri yliopistosta (Ghent University, the Catholic University of Leuven, the University of Antwerp ja the Free University of Brussels) suorittavat geeniteknologista tutkimusta useilla luonnontieteen eri alueilla, kuten esim. terveydenhuolto ja kasvien systeemibiologia.

 


Lisätietoja
  • Erkki Puttonen
  • Toimitusjohtaja, SoluCel Oy
  • 040 751 4304

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.