Uutiskirje

02 | 2006


VTT ja teollisuus kehittävät päästötöntä energiateknologiaa

Hiilen polton päästöt kuriin

VTT kehittää teknologiaa, jolla hiiltä sisältävät polttoaineet voidaan hyödyntää energiantuotannossa entistä tehokkaammin ja jopa niin, että hiilidioksidia ei pääse ilmaan lainkaan. Uudessa teknologiassa fossiilinen polttoaine poltetaan ilmasta erotetulla puhtaalla hapella. Savukaasu on lähes pelkästään hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi voidaan jäähdytyksen jälkeen nesteyttää ja varastoida geologisiin muodostumiin.

Parhaillaan VTT tutkii yhteistyössä Foster Wheelerin kanssa happipolttoon liittyviä ilmiöitä Jyväskylän koelaitteillaan. Suunnitteilla on laajempi yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on demonstroida puhdasta teknologiaa 30-50 megawatin kokoluokassa vuoden 2010 tienoilla.

Ilmastonmuutoksen kannalta hankkeella on suuri merkitys, sillä noin kolmasosa ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on peräisin energiantuotannosta fossiilisilla polttoaineilla.

Vähäpäästöinen voimala rakenteilla Puolaan

VTT:n koordinoimassa ja EU:n rahoittamassa hankkeessa on jo kehitetty ylikriittisillä höyrynarvoilla toimiva kiertopetikattila. Sen hiilidioksidipäästöt ovat 15-20 prosenttia pienemmät kuin perinteisten kattiloiden. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Foster Wheeler Energia Oy, Siemens PG ja EnergoProjekt Katowice.

Kehitystyön pohjalta Foster Wheeler rakentaa Puolaan maailman suurinta, sähköteholtaan 460 megawatin kiertopetikattilaa, joka on samalla ensimmäinen läpivirtausperiaatteella toimiva ylikriittinen leijupolttokattila.

Menestyksellisen yhteistyöprojektin jatkona on juuri alkanut uusi kolmivuotinen EU-projekti. Sen tavoitteena on suunnitella sähköteholtaan 800 megawatin kiertopetikattila, jonka hyötysuhde entistäkin parempi ja päästöt pienempiä.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.