Uutiskirje

02 | 2006


Luonnonmullistukset nykyisiä arvioita yleisempiä

Tilastojen tulkintamenetelmät vääristäneet johtopäätöksiä

VTT:n tutkimuksen mukaan luonnonmullistukset kuten hurrikaanit, tulvat, maanjäristykset ja lumimyrskyt ovat yleisempiä kuin mitä tilastot kertovat. Poikkeuksellisten ilmiöiden riskien aliarvioiminen vaikeuttaa yhteiskunnan varautumista luonnonmullistuksiin.

Erikoistutkija, dosentti Lasse Makkosen harvinaisten ilmiöiden esiintymisen yleisyyttä koskeva analyysi on julkaistu Amerikan meteorologisen seuran julkaisussa Journal of Applied Meteorology and Climatology.

Hyvin poikkeuksellisten luonnonilmiöiden yleisyyden arviointia on noin 50 vuoden ajan tehty havaittujen ääritapausten tilastollisen analyysin, ns. ääriarvoanalyysin avulla. Tätä varten joudutaan arviomaan esimerkiksi kaikkein vakavimman havaitun tapauksen todennäköisyys. Makkonen osoittaa artikkelissaan, että yleisesti käytetyissä ääriarvoanalyysimenetelmissä tällainen todennäköisyyksien kytkeminen havaintoihin tehdään virheellisesti.

Esimerkiksi sellaisen ilmiön, joka esiintyy keskimäärin kerran 50 vuodessa, arvioidaan nykyisillä menetelmillä esiintyvän harvemmin, yleensä kerran noin 100 vuodessa.

Virheet heijastuvat rakennusmääräyksiin

Virheet heijastuvat rakennusmääräyksiinkin, koska rakenteiden mitoitus perustuu mahdollisesti vaurioita aiheuttavien ilmiöiden todennäköisyyksien arviointiin. 

Makkosen mukaan vääränlaisia poikkeuksellisten ilmiöiden riskejä kuvaavia menetelmiä on monissa kirjoissa, kaupallisissa ohjelmistoissa, kuten myös insinöörien käsikirjoissa, mikä vaikeuttaa yhteiskuntien varautumista luonnonmullistuksiin. 

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.