Uutiskirje

02 | 2006


Kotien korjaaminen esteettömiksi mahdollistaisi elämänlaadun paranemisen

Ikäihmisten haluamista korjausrakentamispalveluista valtava pula

VTT:n tutkimuksen mukaan ikääntyvät ihmiset haluavat kotiinsa korjausrakentajan, joka tekee asunnosta esteettömän avaimet käteen -periaatteella. Julkisen sektorin kannattaa selkeästi tukea tulevien seniorien asuntojen esteettömyysremontteja, koska pelkällä asuntojen uudistuotannolla ei pystytä vastaamaan vanhenevan väestömme asumis- ja palvelutarpeeseen. Korjausrakentamisen kokonaispalveluja ei kuitenkaan ole toistaiseksi riittävästi tarjolla, joten alan palveluille tulee lähivuosina suuri kysyntä.

Seniorien ja vanhusten halu asua pitkään kotona tai edes tutulla seudulla edellyttää lähitulevaisuudessa asuntojen korjausrakentamista. Kotona asumisen tukeminen muuttamalla asuntoja toiminnallisuudeltaan senioreille ja vanhuksille sopiviksi on myös yhteiskunnalle edullista.

Palvelut halutaan "avaimet käteen" toimitettuna

Muiden kuluttajaryhmien ohella seniorit haluavat kotinsa korjauspalveluja avaimet käteen -periaatteella. VTT kehitti korjausrakentamisen kokonaispalvelujen liiketoimintamalleja, joissa palvelu koostuu kalusto- ja materiaalitoimituksista sekä monipuolisesta asennus- ja korjaustyöstä. Nykyisin Suomessa ei ole läheskään tarpeeksi esimerkiksi keittiö- ja pesutilojen kokonaisvaltaista korjausosaamista ja tämän tarjontaa. Siten seniorien ostamasta kokonaispalvelusta muodostuu alalle uutta liiketoimintaa.

Senioriasuminen palvelukeskusten ympärille

VTT kehitti tutkimuksessa myös senioriasumisen suunnittelun tueksi senioriasumisen viitekehyksen eli ns. kehämallin. Mallin mukaan taajama-asutuksen yksittäisen solun ytimen muodostaa julkisten ja yksityisten tahojen muodostama palvelutarjonnan keskus. Palvelukeskuksen ympärillä ja lähiseudulla sijaitsee vanhusten palveluasuntotaloja, senioritaloja sekä taloja, joissa on senioriasuntoja tavallisten asuntojen joukossa. Palvelukeskuksessa voi ruokailla, harrastaa, kuntoilla, saada hoivapalveluja ja viettää aikaa, ja ytimestä on helppo myös viedä julkista ja yksityistä apua seniorien ja vanhusten koteihin.

Vuonna 2010 alkaa Suomessa seniorien vuosikymmen

Ikääntyminen on Suomessa EU-alueen nopeinta. Vuonna 2010 alkaa Suomessa seniorien vuosikymmen, sillä 1945 syntyneistä alkaneet suuret ikäluokat alkavat olla yli 65-vuotiaita. Heidän mukanaan vuonna 2020 alkaa vanhusten vuosikymmen.

Vanhenevan väestön asumis- ja korjauspalvelujen kysyntä kasvaa sekä omistus- että vuokrataloissa.

VTT:n tutkimuksen rahoitukseen osallistunut VVO omistaa lähes 40.000 asuntoa. VVO kertoo saavansa tutkimuksesta hyvän lähtökohdan senioristrategiaansa. Uusia senioritaloja suurempi painoarvo tulee olemaan nykyisten kiinteistöjen kehittämisessä. Asunnon korjaaminen esteettömäksi on kallista sekä osakehuoneiston että vuokratalon omistajalle, mutta edullista yhteiskunnalle. Yhteiskunnalta odotetaankin uusia rahoitustuen muotoja toiminnan vauhdittamiseen.

VTT:n tutkimus osa laajaa Tulevaisuuden senioriasuminen -tutkimuskokonaisuutta

Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -tutkimushankkeen rahoittivat Tekes, VVO, Tampereen kaupunki, Rakennustoimisto Palmberg, Sato-Rakennuttajat, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, Estera ja Suomen ensiapupalvelu.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.