Uutiskirje

02 | 2006


Henkilöturvallisuus hallintaan räjähdysvaarallisessa työympäristössä

VTT kehittää juuri käynnistyneessä kaksivuotisessa hankkeessa uuden toimintamallin sekä koulutusmateriaalia henkilöturvallisuuden varmistamiseksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Räjähdysvaaraa voi esiintyä useiden eri toimialojen työympäristöissä, joissa käsitellään erilaisia palavia nesteitä, kaasuja, pölyjä tai räjähdysaineita. Räjähdysvaarallisten työympäristöjen nykyinen ohjeistus, lainsäädäntö ja direktiivit eivät sellaisenaan takaa henkilöturvallisuutta kokonaisuutena. Säädökset painottuvat pitkälti tilojen ja laitteiden turvallisuuden tarkasteluun.

Henkilöturvallisuuden varmistava toimintamalli kattaa mm. riskienhallinnan ja turvalliset toimintatavat, suojainten ja suoja-asujen turvallisuuden varmistamisen sekä ohjeistuksen. Lisäksi tuotetaan koulutusmateriaalia ja toimintaohjeita sekä koulutetaan yritysten henkilöstöä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti useilla teollisuuden aloilla sekä luokittelemattomissa räjähdysherkissä ympäristöissä.

Räjähdysvaarallisia työympäristöjä useilla aloilla

Räjähdysvaarallisia työympäristöjä on mm. kemianteollisuudessa, puu-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä maataloudessa. Räjähdysvaaraa esiintyy myös energian tuotannossa, jätevesihuollossa, kaasunjakelussa tai metallin työstössä.

Henkilöturvallisuus monien tekijöiden summa

Henkilöturvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten työntekijän toiminta ja toiminnan ohjeistus, suojavaatetus, työntekijän varusteet, tilojen ja laitteiden turvallisuus sekä vierailijoiden käyttäytyminen ja vaatetus.

Yhteistyö ja rahoitus

Hankkeessa ovat VTT:n lisäksi mukana Työsuojelurahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos ja Tampereen teknillinen yliopisto. Yritysosapuolia ovat Borealis Polymers Oy, Centaurea Oy, EURENCO Vihtavuori Oy, Oy Forcit Ab, Image Wear Oy, Kemira GrowHow Oyj, Kiilto Oy, Lindström Oy, Nammo Lapua Oy, Neste Oil Oyj sekä Raikka Oy.

Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, VTT sekä yritykset.

 


Lisätietoja

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.